Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 Personel Alımı

0
441
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Karadeniz Teknik Üniversitesi En Az Lise Mezunu 20 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi En Az Lise Mezunu 20 Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 23 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 20 Sağlık Personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular 5 Nisan 2021 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak olan adaylar https://online.ktu.edu.tr adresinden başvuru işlemlerini yapacaklardır. Şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilecek olan başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 • Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

Başvuru Evrakları

 • Mezuniyet belgesinin E-devletten alınmış barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • 2020 (Ortaöğretim-Önlisans) / 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Deneyim belgesi ve Sertifika istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin