Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Güvenlik Görevlisi Alımı

0
454
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Necmettin Erbakan Üniversitesi En Az Önlisans Mezunu 6 Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi En Az Önlisans Mezunu 6 Güvenlik Görevlisi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 22 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 6 adet sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak olup başvurular 22/03/2021 – 26/03/2021 tarihleri arasında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

Başvuru Özel Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması,
 • 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından Düzenlenen Süresi Dolmamış Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına Sahip Olmak.
 • 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • En az ön lisans mezunu olmak,
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • En az 3 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, (Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programından mezun olanlar için bu şart aranmayacaktır.)
 • Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Konya’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir,
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak. (22.03.1991 tarihinden sonra 26.03.2003 tarihinden önce doğmak)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin