Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli 51 Personel Alımı

0
314

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Pamukkale Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli 51 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Pamukkale Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli 51 Personel Alımı

Pamukkale Üniversitesi 22 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 51 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular Pamukkale Üniversitesinin resmi internet sitesi olan www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz.

** Avukat unvanına başvuranlardan Hukuk fakültelerine denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş ve eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneğini sisteme yüklemeleri zorunludur.

Genel Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. / Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin