Hacettepe Üniversitesi 8 Unvanda 65 Personel Alımı

0
399
Hacettepe Üniversitesi 8 Unvanda

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Hacettepe Üniversitesi 8 Unvanda 65 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Hacettepe Üniversitesi 8 Unvanda 65 Personel Alımı

Hacettepe Üniversitesi 30 Nisan 2021 tarihli resmi gazete personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 54 Hemşire, 2 Diyetisyen, 1 Fizyoterapist, 1 Sosyal Çalışmacı, 3 Diyaliz Teknikeri, 1 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, 2 Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ve 1 Acil ve İlk Yardım Teknikeri olmak üzere toplamda 65 kişi alınacaktır.

Adaylar başvurularını gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde  http://www.hastane.hacettepe.edu.tr adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
 • 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53.  maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
 • Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı   ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla     oryantasyon     ve     hizmet     içi     eğitimlerine     uygun     olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

Başvuru Detayları

 • Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93, lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 • Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 • Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin