Kayseri Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

0
421

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kayseri Melikgazi Belediyesi KPSS En Az 65 Puanla Zabıta Memuru Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Kayseri Melikgazi Belediyesi KPSS En Az 65 Puanla Zabıta Memuru Alımı

Kayseri Melikgazi Belediyesi 30 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere zabıta memuru alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuru yapacak olan adaylar gerekli başvuru belgelerini 26/05/2021-10/06/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir. (Hunat Mahallesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38 Melikgazi/KAYSERİ). Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili geçerlilik süresi dolmamış KPSS sınavına girmiş olmak ve istenilen puan türünden en az 65 puan almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 3. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.
 4. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az “B” sınıf sürücü belgesine sahip olmak,
 6. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuracak ve hangi sıra nolu kadroya başvuru yaptığını belirtecektir.
 7. Yabancı dil şartı aranan kadrolar için, YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavından başvuru tarihinin son günü itibariyle son beş yıl içerisinde (E) seviyesinde puan almış olmak.

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu belediyenin internet sayfası olan http://www.melikgazi.bel.tr adresinden temin edeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi,
 •  3 adet fotoğraf, (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin