Bekçilik Türkçe Deneme Sınavı – 2

Bekçilik Türkçe Deneme Sınavı – 2
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Şiir; edebiyat dalları içindeki en zor, en nankör tür­dür. Sizi etkileyen bir öyküyü, bir romanı aradan çok uzun yıllar geçse de unutamazsınız. Çünkü o yapıt ilginç bir olay üzerine kurulmuştur. Şiir böyle de­ğildir. Aradan zaman geçip bellek zayıflayınca şiir, elekten akıp gider.


Bu parçada geçen “şiirin elekten akıp gitmesi” sö­züyle şiirin hangi niteliği anlatılmak istenmek­tedir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir kitap, size bazen sanatsal beğenide eşsiz bir yolculuğun haritasını vererek yaşamınızı renklen­direbilir. Bu cümledeki “eşsiz bir yolculuğun haritasını ver­mek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkçede köy göçüren olarak bilinen ve bilimsel adı amanita phalloides olan mantarın tadı çok güzeldir ama bu mantarla yaptığınız yemek, son yemeğiniz olur. Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Suçlu olduğu için yüzüme bakmadan konuşu­yordu.

II. Her gece yatmadan önce birkaç satır okurum.

III. Söyleyeceklerini bir sıraya koymazsan konuşma sırasında heyecanlanırsın.

IV. Bu sözleri söylemeden evvel iyice düşünmeliy­din.

V. Babandan izin almadan tatile çıkamazsın.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile­rinde “koşul” anlamı vardır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Yolunuzun ilerisini göremiyorsanız dönemece gel­mişsiniz demektir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) 1970’li yıllarda ve 80’li yılların başlarında şem­panzelerin “dil” yetenekleri konusunda çok şaşırtıcı iddialar ortaya atılmıştı. (II) Ortaya atılan iddialara göre, bu hayvanlardan bazıları sağırların kullandığı işaret dili ya da ''dile benzer'' işaret ve semboller oluşturabilme yeteneğine sahipti. (III) Bu iddiaların yol açtığı büyük heyecanın sebebi aslında, insanı benzersiz kılan son  kalenin dil olarak görülmesidir. (IV) Papağanlar, muhabbet kuşları gibi kimi kuşlar eğitildiğinde insan gibi konuşabilir. (V) Çünkü daha önceden bazı hayvanlarda gözlenen yetenekler, insanın alet yapma özelliğine sahip tek canlı olmadığını göstermiş ve geriye tek ayırt edici özellik olarak dil kalmıştı.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İnsanlığın ilk çağlarına ışık tutmada mezarların ol­dukça önemli bir rolü vardır. —- Bu buluntular saye­sinde binlerce yıl öncesinin giyim kuşamı, yiyecek içecekleri, dinsel inançları, sosyal-sınıfsal ilişkileri, kültürel-sanatsal düzeyleri hakkında net bilgilere ulaşabilmekteyiz.


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Yorulan organın denge duygusu kaybolur, bu durumdaki kişide endişe hissi güçlenir.

II. Dalgalarla sarsılan bir gemide bu organımız yo­rulur.

III. Kulağımızın içinde, en dip kısımda, denge duy­gusunu sağlayan çok küçük bir organ vardır.

IV. Bütün bunların sonucu olarak kişide bir çeşit baş dönmesi ve mide bulantısı oluşur.

V. Buna halk arasında “deniz tutması” denir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kanser hücreleri, içinde bulundukları tümörlerden ayrılarak kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine ta­şınabiliyor. Metastaz olarak adlandırılan bu süreç, Axl ve Gas6 olarak adlandırılan proteinlerin etkileşmesiyle başlıyor. İki Gas6 proteininin, kanser hücrelerinin üzerindeki iki Axl proteinine bağlanmasıyla üretilen sinyaller, kanser hücrelerinin tümörden ayrılmasına neden oluyor. Kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine göç eden bu hücreler, yeni tümörler oluşmasına ve kanserin vücuda yayılmasına sebep oluyor. Araştırmacılar bu süreci engellemek için “Axl”ye benzeyen ancak zararsız bir protein üret­ti. Bu protein, kandaki GasS proteinlerini üzerine toplayarak kanserli hücrelerdeki Axl proteinlerine bağlanmalarını ve metastaza sebep olmalarını en­gelliyor.


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Herkesin başına gelir. Birden gözlerinizin önünde lekeler, baloncuklar, şeritler ya da başka tuhaf şekiller belirir. Bakışlarınızı sağa sola çevirdiğinizde bunlar da hareket eder. Gözlerinizi kapatıp açarsınız, şekiller yerinde duruyordun Kimileri bunu göz hastalıklarına, kimileri de tansiyon düşmesine bağlayıp endişelenir. Oysa gözlerimizin önünde dans eden bu görüntüler ve solucan benzeri şekiller tamamen zararsızdır. Bu şekiller büyük ölçüde, gözün şeffaf iç dolgusunun bulanıklaşmasından kaynaklanır ve özellikle aydınlıkta boşluğa baktığımızda meydana gelir.


Bu parçaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Üniversite yalnızca — değil, aynı zamanda — gelişme olanağı bulduğu bir ortam olmalıdır. Aksi takdirde estetik duyarlılıktan uzak, kültürel yönden fakir bir toplumun ortaya çıkma tehlikesi doğar.


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kendi yaptığı maymuncukla tüm güçlük kapılarını zorlayan biri, bir süre sonra maymuncuğu kullanabilmek için kilit yapımına geçer. Parçada bahsi geçen kişinin kilit yapmaya başlaması aşağıdaki yorumlardan hangisiyle açıklanabilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Sahnenin tozunu ilk yuttuğunda çocuk denecek yaşlardaydı ve o günden bu yana inmedi sahneden. (II) Tiyatroda oyunculuk dışında oyun yazarlığı, yönetmenlik, çevirmenlik uğraşları da oldu. (III) Tiyatro dünyamızın en kıdemlilerinden, en renkli kişiliklerinden biri olan, seyircisiyle müthiş bir iletişim kurabilen bu yetenekli sanatçının ilgi alanı, tiyatroyla sınırlı kalmıyor. (IV) Güncel konular üzerine yazdığı yazılarıyla düşüncelerini, eleştirilerini okurlarıyla paylaşıyor. (V) O, aynı zamanda bir konuşma, bir anlatım ustası. (VI) Anlatanla dinleyeni, okuyucu ile seyirciyi bir araya getiren bir usta.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerden hangisiyle başlar?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sanat, sanatçıların tekelinde değildir. — Nitekim okuma yazma bilmeyen bir ninenin söylediği manide. anlattığı masalda ayrı bir estetik ve güzellik vardır. Konuşma sırasında etkileyici ifadeler kullanmak da sanatsallıkla açıklanabilir. Bazı sanatçıların bu insanları küçümsemesini ise hiç anlayamıyorum.


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.