2022 AÖL Yeni Kayıt için Gerekli Evraklar

0
687
AÖL 2022-2023 yılı

AÖL Adayları, bu yazımızda sizlere 2022 AÖL Yeni Kayıt için Gerekli Evraklar / açik lise öğrenci girişi /açık öğretim lise kayıt ve açik lise giriş hakkında bilgiler vereceğiz.

AÖL Yeni Kayıt için Gerekli Evraklar

AÖL yeni kayıt olacak olan öğrencilerden bazı evraklar istenmektedir. İstenen bu evraklar aşağıdaki gruplara göre değişmektedir. Bu gruplar şunlardır;

 • e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden
 • e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden
 • İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden İstenen Belgeler
 • Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden İstenen Belgeler
 • Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan
 • Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden
 • Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi)
 • Açık Öğretim Meslek Liselerinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi)
 • Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;

Aşağıdan durumunuza uygun başlıktan yeni kayıt için istenen belgeleri görebilirsiniz.

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden

İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır.)

 • Açık İlköğretim OkuluAçık Öğretim OrtaokuluMesleki Açık Öğretim lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip lisesinden mezun olan öğrencilerden, sistem üzerinde söz konusu okuldan mezun olduğu görülenlerin kayıtları alınırken herhangi bir mezuniyet belgesi istenmeyecektir açik lise giriş ancak mezuniyet belgesiyle müracaat eden öğrencilerin belgeleri alınarak sisteme tarandıktan sonra dosyasına konulacaktır.
 • Öğrenciler, ilk kayıt işleminde örgün eğitimde geçtiği/okuduğu sınıflardaki derslere ait notlarında eksiklikleri ayrıldıkları okullardan alacakları belgelerle tamamlamakla yükümlüdür. Bu belgelerdeki notların sisteme girişinden tamamen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sorumludur. açik lise giriş (Örneğin: e-okul sisteminde, 2. sınıf notu olup 1. sınıf notu olmayanların 1. sınıf notları istenerek kayıt yapılacaktır.)

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden İstenen Belgeler

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,
 • İlköğretim okulu  veya  ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı),

T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

açık öğretim lise kayıt

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,
 • Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,
 • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

 • Örgün eğitimde 2011-2012 eğitim – öğretim yılı ve öncesinde ilköğretimi bitirmiş öğrencilere diploma düzenlenmiş, sonrasında mezun olanlara ise tamamlama belgesi verilmiştir. Bu nedenle;
 • 2010-2011 eğitim – öğretim yılı ve daha öncesinde ilköğretimden mezun olan öğrencilerin kayıtları mutlaka diploma, diploma kayıp olmuş ise diploma kayıt belgesi ile yapılacaktır.
 • Örgün eğitimde 2011-2012 eğitim – öğretim yılı sonrasında ilköğretimi bitiren öğrencilerin kayıtları tamamlama belgesi ile yapılacaktır.
 • Açık İlköğretim Okulunu 02/07/2012 tarihi ve sonrasında (2011-2012 eğitim öğretim yılı III. dönemi sonrasında) bitiren öğrencilerin kayıtları tamamlama belgesi ile yapılacaktır.
 • Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları ve varsa sorumlu olduğu derslerin mutlaka yazması gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak bir belgenin olması gerekmektedir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır.
 • Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti veya ders geçme defterinin onaylı sureti kabul edilecektir.(Ancak tasdikname/tasdikname kayıp belgesi mutlaka aslı olmalıdır.)
 • Öğrencilerin tasdiknamede yer alan bilgilerinin mevzuata uygun olarak sisteme işlenmesinden ilk kaydını alıp veri girişlerini yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sorumludur.

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,
 • Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (söz konusu belge noter onaylı veya kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından onaylanmış, olacak. Belgeyi onaylayan Halk Eğitimi Merkezinin mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi olacaktır. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)
 • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

 • Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıranlar için 7179 Numaralı Askerlik Kanunun 20. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde “Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.” ifadesi yer almaktadır.
 • Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları lise mezunu olarak alınacaktır.
 • 4 yıllık alansız genel lise mezunlarının diplomaları, Açık Öğretim Lisesinin vermiş olduğu diploma ile aynı olması nedeni kayıtları alınmayacaktır. açik lise öğrenci girişi kayıt
 • Lise mezunu olarak kayıt yaptıranların kayıt işlemleri 3 yıllık veya 4 dört yıllık alanlı sisteme göre yapılacak olup Açık Öğretim Lisesindeki toplam dönemi ve toplam kredisi buna göre
 • 3 yıllık sistemden mezun olan öğrencilerin toplam dönemi 6, toplam kredisi 144 olarak, Açık Öğretim lisesine 4 yıllık alanlı veya 4 yıllık meslek lisesi mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin toplam dönemi 8, toplam kredisi ise 192 olarak tanımlanacaktır. açik lise giriş
 • 3 yıllık sistem mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet puanları; Açık Öğretim Lisesinde başardığı dersler ile diplomasında getirmiş olduğu başarı puanına göre hesap edilecektir.
 • 4 yıllık sistem mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin ise Açık Öğretim Lisesi başarı puanı diplomasında getirmiş olduğu başarı puanı olacaktır.
 • Lise mezunu olarak diploma kayıp belgesi ile kayıt olacak öğrencilerin diploma kayıp belgesinde eğitim süresi yazması gerekmektedir. Eğitim süresi yazmayan öğrenciler mezun oldukları liseden; hazırlık sınıfı okumuş iseler hazırlık sınıfı hariç, okumamış iseler eğitim sürelerini gösterir belge almaları gerekmektedir.
 • Lise mezunu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemleri hazırlık sınıfı hariç eğitim sürelerine göre yapılacaktır.
 • Lise mezunu olarak denklik belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin denklik belgesi 06/06/2005 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş ise 3 yıllık sistem mezunu olarak toplam dönemi=6, toplam kredisi=144, 07/06/2005 ve 19/07/2010 tarihleri ve arasında düzenlenmiş ise 4 yıllık lise mezunu olarak dönemi=8, toplam kredisi=192 olarak kayıtları alınacaktır.
 • Denklik belgesi GENEL LİSE MEZUNU OLARAK 20/07/2010 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş olan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır. (Bu öğrencilerin denklik belgeleri 4 yıllık alansız sistem uygulaması kabul edildikten sonra düzenlenmesi nedeni ile denklik belgesi 4 yıllık alansız sisteme karşılık gelmektedir. Bu belge diploma yerine geçen belge olması nedeni ile kayıtları alınmayacaktır.)
 • Denklik belgesi MESLEK LİSESİ MEZUNU OLARAK 20/07/2010 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş olan öğrencilerin kayıtları 4 dört yıllık alanlı sisteme göre yapılacaktır.
 • Denklik belgesi ile lise mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin denklik belgesinde ülkemizde lise düzeyinde kabul edilen yurt dışında okuduğu tüm sınıflara ait başarı puanı yazıyor ise bu puan kullanılır. Başarı puanı yazmıyor ise denklik belgesinde getirdiği başarı puanı 50 olarak alınacaktır. Denklik belgesinde ülkemizde lise düzeyinde kabul edilen yurt dışında okuduğu tüm sınıflara ait başarı puanı yazmayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet tarihi belli oluncaya kadar yurt dışında okuduğu tüm sınıflara ait başarı puanını gösteren denklik belgesi düzenlemeye yetkili kurumdan alacakları resmî belgeyi teslim etmesi durumunda bu puan kullanılacaktır. Başarı puanının Açık Öğretim Lisesine tesliminde postada ve herhangi bir nedenle meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. açik lise giriş

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi,
 • C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığınıgösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

açik lise öğrenci girişi

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi)

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,
 • Açık Öğretim Lisesinden tasdikname aldıktan sonra örgün eğitime kayıt yaptırmış ise örgünden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, kayıt yaptırmamış ise Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt ücretinin yatırıldığını

gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Açık Öğretim Meslek Liselerinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi)

Kaydının bulunduğu Mesleki Açık Öğretim Lisesine / Açık İmam Hatip Lisesine müracaat ederek öğrencilik durumunu aktif hale getirilecektir,

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,
 • C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

istenir.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden veya Açık İmam Hatip Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapacak öğrencilerin eokul sisteminde bilgileri yoksa veya ilk kayıt evrakları kayıtlı olduğu okulunun bilgi yönetim sistemine taralı değil ise ilk kayıt evrakları kayıtlı olduğu okulun bilgi yönetim sistemine taranmadan Açık Öğretim Lisesine geçiş işlemi yapılmayacaktır.

Açık Öğretim Meslek Liselerinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler; öncelikle il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Meslek Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Meslek Liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunun kayıt yenileme işlemini yaptıracak, “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır. (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir.açik lise giriş

Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek ve sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) gönderilecektir. açik lise öğrenci girişi

Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık İmam Hatip Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinden, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık İmam Hatip Lisesine geçişler ise sadece I. dönem yeni kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;

2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu durumdaki öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edecektir. Halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile durumlarını anlatan bir dilekçeyi, dilekçesinde öğrenci numarası ve

T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini [email protected] adresine e- posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir. Not : açik lise öğrenci girişi kayıt açik lise öğrenci girişi

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin