Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alımı 2020

0
169

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alımı 2020 hakkında bilgiler vereceğiz.

Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alımı 2020

Kamu Üniversiteleri dahilinde yapılacak olan memur alımı ve sözleşmeli personel alımı ilanları kapsamında yayımlanan Resmi Gazete de ilanların başvuru süreli hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bilgilendirme detayları ise şöyledir.

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2020 Başvuru Detayları

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi dahilinde yapılacak görevlendirmeler için toplamda 361 kişilik kontenjan açıklandı. 7 Aralık 2020 tarihinde aktif hale gelen süreç dahilinde işlemlerini yapacak olan adayların en geç 21 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sürecine dair verilen bilgilendirmelere göre başvurular ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sürecektir. Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi resmi internet sayfası üzerinde yer alan belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Personel ve Özlük Bürosu adresine teslim edilecektir.

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2020 Unvan ve Başvuru Şartları

251 Kişilik Hemşire alımı için; Fakülte veya yüksek okulların Hemşirelik bölümü mezunu olmak şartı ile hemşire alımı yapılacak olup KPSS P3 puanı şartı aranmaktadır.

17 Kişilik Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) alımı için; Tıbbi Görüntüleme Teknikeri programı mezunu olmak şartı ile alım yapılacaktır.

20 Kişilik Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) alımı için; Yüksek öğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu şartı ile alım yapılacaktır.

6 Kişilik Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alımı için; Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri veya Laboratuvar Teknolojisi programlarının herhangi birinden mezun olma şartı olup bu şartlara göre alım yapılacaktır.

8 Kişilik Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) alımı için; Yüksek öğretim Kurumlarının Anestezi Programı mezunu şartı ile alım yapılacaktır.

3 Kişilik Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri) alımı için; Yüksek öğretim Kurumlarının Diyaliz programı mezunu şartı ile alım yapılacaktır.

1 Kişilik Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) alımı için; Yaşlı Bakım programı mezunu şartı ile görevlendirme yapılacaktır.

6 Kişilik Eczane Teknikeri alımı için; Eczane Hizmetleri programı bölümünden mezun olmak şartı ile alım yapılacaktır.

6 Kişilik İlk ve Acil Yardım alımı için; Yüksek okulların İlk ve Acil Yardım programından mezun olma şartı ile alım yapılacaktır.

4 Kişilik Patoloji Laboratuvar Teknikeri alımı için; Patoloji Laboratuvar programı mezun olma şartı ile alım yapılacaktır.

4 Kişilik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alımı için; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programından mezun olma şartı ile alım yapılacaktır.

2 Kişilik Biyolog alımı için; Lisans düzeyinde Biyoloji mezunu olma şartı ile alım yapılacaktır.

3 Kişilik Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alımı için; Lisans düzeyinde Laboratuvar Teknolojisi mezunu olma şartı ile Laborant alımı yapılacaktır.

10 Kişilik Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım Teknikeri) alımı için; İlk ve Acil Yardım programından mezun olma şartı ile görevlendirme yapılacaktır.

4 Kişilik Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Laboratuvar Teknikeri) alımı için; Tıbbi Laboratuvar programından mezun olma şartı ile alım yapılacaktır.

5 Kişilik Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) alımı için; Fakülte veya Yüksek okullarının Perfüzyon programından mezun olma şartı ile alım yapılacaktır.

2 Kişilik Diğer Sağlık Personeli (EEG-EMG Teknikeri) alımı için; Yüksek öğretim Kurumlarının Elektronörolofizyoloji programı mezunu olma şartı ile alım yapılacaktır.

3 Kişilik Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) alımı için; Fakülte veya Yüksek okulların Odyoloji bölümü mezunu olma şartı ile alım yapılacaktır.

Genel Şartlar

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. a-) Türk Vatandaşı olmak, 07.12.2020 “PAZARTESİ” YALÇIN 10051 “EBYS ” “ÇEŞİTLİ İlanlar” 3 b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2-Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

3-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek

Başvuruda Bulunması Gereken Belgeler

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2-Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

3-Askerlik Durum Belgesi

4-Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)

5-Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

6-SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.) yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.atauni.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine (Araştırma hastanesi) şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin