Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

0
416
Adalet Bakanlığı Brüt 8 Bin 612 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Adalet Bakanlığı Brüt 8 Bin 612 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Adalet Bakanlığı Brüt 8 Bin 612 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı

Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup için 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar kadar eDevlet üzerinde Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Genel Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 2020-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)
5) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)
6) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

Özel Şartlar

1.GRUP: (4 Kişi)

Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1.Yazılım Geliştirme (Java)

1. Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak çalışmış olmak,
3. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
4. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
6. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
Tercihen;
1. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak,
2. REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
4. React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,
5. UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.

2.Yazılım Geliştirme (.NET)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
2. NET Framework ve C# programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
3. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
4. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
Tercihen;
1. ASP.NET Boilerplate kullanarak proje geliştirmiş olmak,
2. ASP.NET WebForms ve ASP.NET, MVC konularında bilgi sahibi olmak,
3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
4. WCF, SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,
5. HTML5, CSS, Bootstrap konularında bilgi sahibi olmak,
6. JSON, XML, JavaScript, jQuery konularında bilgi sahibi olmak,
7. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. Yazılım Test

1. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
3. Temel seviyede veri tabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
4. Temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
5. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
6. Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
Tercihen;
1. Selenium, Silktest, UIPath gibi test otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
2. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak.

4. Veri Tabanı Yönetimi

1. Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veri tabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya güncel sürümleri veri tabanı yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
2. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
3. SQL bilgisine sahip olmak,
4. PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,
5. SQL Tuning bilgisine sahip olmak,
6. PL/SQL bilgisine sahip olmak.

5. Yapay Zeka Geliştirme

1. Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
2. Makine Öğrenmesine yönelik “Veri Analiz” tecrübesine sahip olmak,
Tercihen;
1. Veri analizi kapsamında, verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme
konularında tecrübe sahibi olmak,
2. Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
3. SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
4. Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak,
5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. Web Önyüz Geliştirme

1. Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
2. CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,
4. Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,
5. Web Sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,
6. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphaneleri ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
7. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
8. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
9. Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak,
10. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak.

2.GRUP (4 Kişi)

Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1. Sistem Yönetimi

1. UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
2. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda tecrübe sahibi olmak,
3. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında tecrübe sahibi olmak,
4. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
5. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
6. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network – SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde bilgi sahibi olmak,
7. Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde bilgi sahibi olmak.

2. Sistem Yönetimi (Windows)

1. Microsoft Server (2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
2. En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) eğitimini almış olduğunu belgelemek,
3. Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, DNS, DHCP, WINS, Firewall, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. Network (Ağ Yönetimi)

1. Bilişim ağları yönetimi (network admin) hakkında tecrübe sahibi olmak,
2. Kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
3. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Network izleme ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,
6. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
7. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

4. Veri Yedekleme Yönetimi

1. Yüksek ölçekli yedekleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
2. En az 500 (beşyüz) fiziki kartuş ve 1PB (Petabyte) üzeri veri kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
3. IBM Spectrum Protect, IBM Spectrum Protect Plus ve Storage Area Network (SAN) konularının en az birinden eğitim almış olmak ve belgelemek,
4. Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
5. IBM Spectrum Protect yedekleme yazılımında bilgi sahibi olmak,
6. Veri Yedekleme sistemlerinde kurulum, kapasite yönetimi, güncelleme, sürüm yönetimi, performans ölçümü ve olay yönetimi operasyonlarını yürütmek,
7. Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında bilgi sahibi olmak,
8. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak,
9. İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
10. UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
11. IBM Power serisi donanım yönetiminde bilgi sahibi olmak.

5. Ağ Altyapısı Yönetimi

1. Kurumsal segmentteki güvenlik duvarı, yük dengeleyici, web uygulama güvenlik duvarı sistemlerinin her birinde veya son kullanıcı güvenlik sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
2. Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
3. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
4. Altyapı donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
5. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
6. Sunucu donanım ve işletim sistemleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
7. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

6. İletişim Sistemleri Geliştirme

1. Ubuntu Linux işletim sistemlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
2. Sistem yazılımları ve Script Language (Shell Script) konusunda tecrübe sahibi olmak,
3. Ağ iletişim protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,
4. SIP (Oturum Başlatma Protokolü) konusunda bilgi sahibi olmak ve bu protokolü kullanan video konferans sistemi kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,
5. Asterisk veya benzer SIP kütüphanelerinin kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,
6. Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,
7. Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

7. Bilgi Güvenliği

Aşağıdaki konuların en az birinde tecrübe sahibi olmak,
1. Sızma ve Zafiyet Tarama,
2. Yazılım ve Sistem Güvenliği,
3. İz Kayıtları (Log) Yönetimi,
4. SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilme ve hazır korelasyon
kurallarını yorumlayabilme,
5. Kimlik Yönetimi Sistemleri,
6. Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,
7. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,
8. Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,
9. Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,
10. Network Security Auditing,
11. Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,
12. Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet Güvenliği ve Wifi Güvenliği,
13. Siber risk tespiti ve değerlendirmesi,
14. Siber saldırı türleri.

Sisteme Yüklenmesi Gereken Evraklar

1) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,
2) Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
3) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,
4) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),
5) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
6) Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçen süreleri gösterir SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
7) Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin