Yüksek seçim kurulu başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak

0
362
sözleşmeli bilişim personeli
sözleşmeli bilişim personeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Yüksek seçim kurulu başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Yüksek seçim kurulu başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, 3 (üç) katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl ve 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Java Yazılım Uzmanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,
b) Java programlama diline hâkim olmak,
c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSQL, DB2 vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
d) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,
ğ) ORM Teknolojileri (Hibernate, JPA) hakkında deneyim sahibi olmak,
h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML5, XHTML, java script kütüphanelerinden ez az biri (React, Vue, Angular) gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
j) Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,
k) CI-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,
l) DevOps süreçleri ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda deneyim sahibi olmak,
m)Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,
n) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,
o) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly vb.) uygulama sunucularının yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,
ö) UML veya BPMN modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,
p) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
r) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure veya function hakkında bilgi sahibi olmak,
s) JUnit framework’ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ş) Konteyner mimarileri, docker, kubernetes konularında bilgi sahibi olmak,
t) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,
u) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, JWT, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika olmak,
b) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Apache Kafka gibi servis ve uygulamalardadeneyimli olmak,
c) Java Swing deneyimine sahip olmak,
ç) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
d) COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında deneyim sahibi olmak,
e) Ehcache, Memcached gibi önbellek teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
f) Sonatype nexus, Jenkins hakkında deneyim sahibi olmak.

PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en 8 (sekiz) yıl veritabanı uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) PostgreSQL veritabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) PostgreSQL kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, yedekleme (backup) ve yeniden yükleme (restore), sorun giderme konularında deneyim sahibi olmak (PgBackrest, Barman vb.),
ç) PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), auto failover cluster, replication, disaster recovery mimarilerine hakim olmak,
d) PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.) deneyim sahibi olmak,
e) PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve entegrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,
f) Performans tasarımı, optimizasyonu/normalizasyonu, tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi, iyileştirme ve hata tespit etme konularında deneyim sahibi olmak,
g) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) kurulumu ve yönetiminde, Shell ve Perl scripting dillerinde deneyim sahibi olmak,
ğ) PostgreSQL veritabanı güvenliğini sağlama konusunda deneyim sahibi olmak,
h) Veritabanı yedekleme politikaları oluşturma, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde yedekten geri dönme konularında deneyim sahibi olmak,
ı) PostgreSQL sunucularından diğer veritabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarında deneyim sahibi olmak,
i) PL-PGSQL ile geliştirme yapma konusunda bilgi sahibi olmak,
j) PostgreSQL veritabanı göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
k) PostgreSQL veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında deneyim sahibi olmak,
l) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veritabanı şema değişikliklerini yapma konusunda konularında deneyim sahibi olmak.

Tercihen

a) Veritabanı migrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,
b) Veri görselleştirme (Tableau, SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,
c) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda deneyim sahibi olmak,
ç) PostgreSQL veritabanı sisteminin mekânsal (spatial) eklentisinin kullanımı ve coğrafi verilerin veritabanına aktarılması konularında deneyim sahibi olmak,
d) PostgreSQL 10/11/12 Associate/Professinal Certification sertifikasyonların en az birine sahip olmak,
e) PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim , PostgreSQL İleri Sistem Yönetici Eğitim konularında eğitimlerden birine katıldığını belgelemek.

Sistem Uzmanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bukurumlarda danışmanlık yapan firma personeli  olarak en az 8 (sekiz) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, Proxy, File Server, Internet Information Services (IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahibi olmak,
ç) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda deneyime sahibi olmak,
d) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi olmak.
e) Windows (7, 8, 10) ve açık kaynak (Pardus işletim Sistemi) işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında deneyim sahibi olmak,
f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
g) Failover, cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
ğ) Microsoft VMware veya Hyper-V sanallaştırma platformu kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
h) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma sistemlerinde (Linux ve Microsoft Windows Server) ve yönetimi konusunda deneyime sahip olmak,
ı) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,
i) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında deneyim sahibi olmak,
j) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında deneyime sahip olmak,
k) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,
l) Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinden en az birinde ve SAN (Storage Area Network) anahtarlar konusunda, kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetiminde deneyime sahip olmak,
m)İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
o) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
ö) Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
p) Konteynerlar ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen

a) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından en az birisine sahip olmak,
b) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.

Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (3 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firmada bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
b) Java programlama diline hâkim olmak,
c) Kurumsal Web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL, PostgreSQL DB2 vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
d) OOP, SOLID Prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,
ğ) ORM Teknolojileri (Hibernate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Web Service teknolojileri(SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
j) Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN) hakkında deneyim sahibi olmak,
k) CI-CD Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) DevOps ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda deneyim sahibi olmak,
m)Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
n) Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,
o) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,
ö) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
p) UML veya BPMN modelleme dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,
r) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
s) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure ve function hakkında deneyim sahibi olmak,
ş) JUnit framework’ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen

a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,
b) Java Script Kütüphaneleri (React, Vue veya Angular) hakkında deneyim sahibi olmak,
c) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,
ç) Java Swing deneyimine sahip olmak,
d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak.

Kıdemli Bilgi Güvenliği ve Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve IDS/IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
c) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM Yönetimi konusunda deneyimli olmak,
d) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,
e) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,
f) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Kod analizi konusunda deneyimli olmak,
ğ) Veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Sızma (penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri,zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri  ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
ı) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,
i) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
j) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
k) Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik deneyim sahibi olmak,
m)E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak

Tercihen

a) ITILv3 eğitim sertifikalarına sahip olmak,
b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,
c) Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek,
ç) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

Yüksek seçim kurulu başkanlığı sözleşmeli

Java Yazılım Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firmada sistemin yazılım geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
b) Java programlama diline hâkim olmak,
c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSQL DB2 vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
d) OOP (Nesne Yönelimli Programlama), veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,
ğ) ORM Teknolojileri (Hibernate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML5, XHTML gibi Web teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
j) Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,
k) Proje bağımlılık yönetim aracı(Maven, Gradle) konusunda deneyimli olmak,
l) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab vb.) kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,
m)Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly vb.) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
n) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
o) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
ö) Unit test, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen

a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,
b) Java Script Kütüphaneleri (React, Vue, Angular) hakkında deneyim sahibi olmak,
c) SOLID prensipler ve tasarım kalıpları(Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Microservice Mimari hakkında deneyim sahibi olmak,
d) CI-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,
e) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyim sahibi olmak,
f) Java Swing deneyimine sahip olmak,
g) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak.

PostgreSQL Veritabanı Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firmada veritabanı uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
b) PostgreSQL veritabanı uzmanı olarak en az 1 (bir) yıllık iş deneyimine sahip olmak,
c) PostgreSQL veritabanı kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
ç) Performans tasarımı, optimizasyonu/normalizasyonu, tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi, iyileştirme ve hata tespit etme konularında bilgi sahibi olmak,
d) PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve entegrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,
e) PostgreSQL veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,
f) PostgreSQL veritabanı göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
g) Veritabanını kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
ğ) PL-PGSQL ile geliştirme yapma konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Veritabanı güvenliğini sağlama konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen

a) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış, veri ambarı konusunda deneyim sahibi olmak,
b) PostgreSQL veritabanı hakkında kurulum, konfigürasyon, yönetim, yedekleme, sorun giderme, izlenmesi ve Shell ve Perl scripting dillerinde deneyim sahibi olmak,
c) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
ç) PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), auto failover cluster, replication, disaster recovery mimarileri deneyimine sahibi olmak,
d) PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.) deneyim sahibi olmak,
e) PostgreSQL 10/11/12 Associate Certification sertifikasyonların en az birine sahip olmak,
f) PostgreSQL Temelleri, PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim konularında en az birinden eğitim programlarına katıldığını belgelemek.

Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezinde Ağ Yöneticisi (Network Admin) veya Ağ Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
d) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
f) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
g) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
ğ) DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
h) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
ı) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen

a) CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,
b) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
c) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

Sistem Uzmanı (2 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl olarak çalışmış olmak,
b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Internet Information Services (IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırmada bilgi sahibi olmak,
c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahip olmak,
ç) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,
e) Windows (7, 8, 10) ve açık kaynak işletim sistemleri (Pardus işletim Sistemi), işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,
f) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
g) Sanallaştırma platformlarının kurulumu yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Fiziksel veya sanal sunucu cluster yapılandırma sistemleri (Linux ve Microsoft Windows Server) konusunda deneyime sahip olmak,
h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında deneyim sahibi olmak,
ı) Linux fiziksel veya sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,
i) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
k) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyim sahibi olmak,
l) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
m)Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
n) Firewall(Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen

a) Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red HatCertified System Administrator (RHCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Microsoft Certified Professional(MCP), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.
ç) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında deneyime sahip olmak,
d) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU ZAMANI, YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 27.09.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 06.10.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim KuruluKariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin