Yedek Astsubay Olma Şartları Nelerdir? Kimler Başvuru Yapabilir?

0
459
Yedek Astsubay Olma Şartları Nelerdir? Kimler Başvuru Yapabilir?

Astsubay/Subay Adayları , bu yazımızda sizlere Yedek Astsubay Olma Şartları Nelerdir? Kimler Başvuru Yapabilir? hakkında bilgiler vereceğiz.

Yedek Astsubay Olma Şartları Nelerdir? Kimler Başvuru Yapabilir?

İki yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumu mezunlarından Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadarının seçilmesini müteakip, yedek astsubay temel eğitimini başarı ile tamamlayan ve astsubay astçavuş naspedilen yükümlülerin 12 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir.

1. Yedek astsubay aday adayı: İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan yükümlülerdir.

2. Yedek astsubay adayı: Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlülerdir.

3. Yedek astsubay: Yedek astsubay adaylarından öğrenimini müteakip astsubay astçavuş naspedilenlerdir.

4. Yedek astsubay seçim esasları;

a. İki veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar ve yedek subay aday adayı statüsünde olup yedek subay adayı statüsüne ayrılmayanlardan yedek astsubay olmaya istekli olanlar yedek astsubay aday adayı statüsüne hak kazanır.

b. Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınır. İhtiyaç fazlası yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirir. Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte personelin seçilmesidir. Yedek astsubay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sağlık durumları ile yaş, yabancı dil notu, ön lisans/lisans bitirme notu, fiziksel özellik, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek diğer kriterler nota tahvil edilir. Seçim, bu not üzerinden yapılır.

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay sayısından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetlerini erbaş ve er olarak yerine getirir.

ç. Yoklama, sınıflandırmaya yönelik bilgi güncelleme esasları, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, sevk tarihleri ile celp ve sevke ilişkin hususlar; Bakanlık tarafından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulur. Ayrıca Bakanlığın resmi internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden ilan edilir. Bu duyuru ve ilan yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Duyurular ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları tarafından Bakanlığın talep ettiği tarihlerde 19:00-23:00 saatleri arasında en az bir kez yayınlanır.

d. Yedek astsubay adayları, Bakanlıkça belirlenen celp ve sevk dönemlerinde yetiştirilmek üzere sınıf okulu veya eğitim merkezlerine sevk edilir. Yedek astsubay yetiştirme süresi Bakanlıkça belirlenir. Yedek astsubay eğitimi sonunda başarılı olanlar yedek astsubay statüsüne ayrılır.

e. Yedek astsubay olarak askerlik hizmet süresi 12 (Oniki) aydır.

f. Hizmet süresi, sevk belgesinde yazılı olan sevk tarihi ile başlar ve terhis tarihinde sona erer.

g. Temel eğitim süresi, Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.

ğ. Yedek astsubay aday adaylarının kanuni mazeretlerine dayalı olarak;

(1) Sınıf okulundan ayrı geçirilen süre, sınıf okulu toplam süresinin üçte birinden fazla olanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. Bunlar mazeretlerinin bitimini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

(2) Rahatsızlığı nedeniyle geçici terhis edilenlerden raporları bitiminde rahatsızlığının devam etmediği yapılan muayeneleri ile tespit edilenler eğitimin verileceği ilk yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

(3) Sınıfı görevini yapamaz raporu alanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeniden sınıflandırılmalarını müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir ve yeni sınıf okulu eğitim döneminin tamamına katılır.

(4) Yükümlüler sınıf okulunu başarı ile tamamlamalarını müteakip asteğmen naspedilir ve görev yapacakları birlik/kurumları sınıf okulu/eğitim merkez komutanlıklarında kura ile belirlenir.

(5) Yedek astsubayların izinleri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür. Bunların yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri 926 sayılı Kanunda belirtilen sürelere göre oranlanarak verilir. Yetiştirme ve hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması hâlinde yıllık planlı izin süreleri otuz güne, yıllık mazeret izin süreleri on beş güne orantılı olarak uygulanır. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin