Yargıtay başkanlığı brüt 8 bin 392 TL maaşla 60 güvenlik görevlisi alacak

0
441
Yargıtay başkanlığı brüt 8 bin
Yargıtay başkanlığı brüt 8 bin

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Yargıtay başkanlığı brüt 8 bin 392 TL maaşla 60 güvenlik görevlisi alacak  hakkında bilgiler vereceğiz.

Yargıtay başkanlığı brüt 8 bin 392 TL maaşla 60 güvenlik görevlisi alacak

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara 2020 yılı KPSS(B) grubu puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Başvuru Şekli ve Yeri

a) Başvurular 05.09.2022 – 09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Yargıtay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.
b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik gelmektedir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümündeki Denklik Belgesi alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
d) İlana başvuracak ortaöğretim (lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini “Lise Mezuniyet Bilgileriniz” alanına pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
e) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
f) Destek personeli (şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların istenen sürücü belgesi
e-Devletten otomatik olarak gelmekte olup, SRC2 belgelerinin ise “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklenmesi gerekmektedir.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında “Diğer Bilgiler” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
h) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
i) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
j) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.
k) Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı, sürücü belgesi ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
i) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
j) Başvurunun son günü olan 09.09.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 09.09.1987 sonrası olanlar müracaat edebilir.)
k) Tüm pozisyonlar için 2020 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Başvuru Özel Şartlar

Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar:

a) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) Ataması yapılacak adaylardan ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. [Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak; Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak; Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.]

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin