Yalova Belediyesi 7 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

0
480

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Yalova Belediye Başkanlığı 7 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Yalova Belediye Başkanlığı 7 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

Yalova İli Termal Belediye Başkanlığı 18 Mart 2021 tarihli resmi gazete de yayımlamış olduğu ilanda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Yalova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere personel 7 kişi personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 19 Mart 2021 Cuma günü başlayıp 23 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir. Adaylar istenilen evraklarla beraber Yalova Belediyesi Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No:50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru yapacak olan adaylar ise [email protected] internet adresine başvuru evraklarını gönderebileceklerdir. İtfaiye eri ve zabıta memuru alımları için başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belgelerle başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru ve İtfaiye eri için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Evraklar

  • İş Talep Formu,
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmış fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
  • Görevini devamlı yapmaya engel olmadığına dair belge,
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin