Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın-Erkek Güvenlik Alımı

0
509
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

ÖGG Adayları kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adayların 13/07/2021 – 17/07/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Erkek Adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak.
 • İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
 • Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 • Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika /ustalık-kalfalık belgelerine sahip olmak.
 • Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Birden fazla meslek koluna yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
 • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 • Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 1. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,
 2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği’ne bağlı kalarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı tüm kampus ve bağlı birimlerde 7/24 vardiya sistemine uygun, günlük çalışma süreleri boyunca vardiyalarında can ve mal güvenliğini sağlamak.
 3. Kampüs ve birimlerin bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğini sağlamak.
 4. Yöneticinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen diğer işleri yapmak.

Temizlik Görevlisi

 1. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,
 2. 7/24 vardiyalı çalışma esasına uygun nöbetli çalışmaya müsait, ulaşım sorunu bulunmayan titiz, hijyen kurallarına dikkat edebilmek.
 3. Bina içi (koridor, oda, tuvalet, cam silme, değişikliklerine bağlı olarak taşınma/taşıma, havalandırma, kokuların önlenmesi çöplerin atılması, vb.) ve bina dışı alanların temizliğini yapar.
 4. Park bahçe bakım, temizlik, sulama, taşıma, tadilat, çöp toplama vb. işlemlerini yapar.
 5. Yöneticinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen diğer işleri yapmak.

Elektrikçi

 1. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,
 2. Elektrik tesisatını, elektrikli araçları ve teçhizatı ile ve benzeri cihazları kurar, bakımını ve onarımını yapar.
 3. Ana dağıtım Merkezinin, Trafo postalarının, Jeneratörlerin, Kesintisiz Güç Kaynaklarının, Asansörlerin, Kampüs telefon çatısının, Peyzaj ve Yol aydınlatma tesisatlarının, MOBOSE sistemin sorumluluk alanlarına giren kısmının işletimini, bakımını ve onarımını yapar.
 4. Mevcut binalardaki yangın alarm, güvenlik kamerası, seslendirme, network, telefon, projeksiyon, uydu tesisatları bakım onarım ve arızalarında sorumluğu dahilinde gidermek.
 5. Yöneticinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen diğer işleri yapmak.

Sıhhi Tesisatçı

 1. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
 2. Sıhhi tesisat – kalorifercilik, ısıtma, doğalgaz iç tesisatçılığı, doğalgaz şebeke tesisatçılığı, yapı tesisat sistemleri, iklimlendirme, havalandırma, Otomasyon, doğalgaz yakıcı cihazlarını kurar, bakım ve onarımı yapar.
 3. Sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinin sürekli olarak çalışır durumda olmasını sağlar.
 4. Şebeke suyu ile ilgili tesisatların bakım ve onarımı ve gerekli tesisatları çeker. 16.
 5. Hidrafor ve tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapar.
 6. Su depolarının ve pompa dairesini bakım ve onarım işlerini yapar.
 7. Pis su tesisatını çeker ve mevcut tesisatların bakım ve onarımlarını yapar.
 8. Binalardaki wc ve lavaboların bakım ve onarımlarını yapar.
 9. Musluk ve tesisat bataryalarının bakım ve onarımlarını yapar.
 10. Yöneticinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen diğer işleri yapmak.

Makine Bakım Onarım İşleri

 1. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,
 2. Makine ve teçhizatlarının düzenli olarak bakım ve onarımını yapar.
 3. Sorumluluğu altında olan makinelerin ve ekipmanların bozulmamasını sağlar.
 4. Ekipmanların güvenlik yönergelerine uygun olarak çalışmasını sağlar.
 5. Bakımını yaptığı ekipman ve makinelerin çalışır durumda olduğundan emin olur ve düzenli olarak kalite kontrol denetlemesi yapar.
 6. Birden fazla iş kolunu ilgilendiren bakım işlerinde ekip arkadaşları ile koordineli biçimde çalışır.
 7. Yöneticinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen diğer işleri yapmak

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin