Uzman erbaş alımında sınav aşamaları nelerdir?

0
498
Uzman erbaş alımında sınav aşamaları
Uzman erbaş alımında sınav aşamaları

Uzman Er-Erbaş Adayları, bu yazımızda sizlere Uzman erbaş alımında sınav aşamaları nelerdir? hakkında bilgiler vereceğiz.

Uzman erbaş alımında sınav aşamaları nelerdir?

a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),
(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,
(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,
(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.
b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

YAZILI SINAVLAR

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.
b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10’da referans olarak belirtilen alanlarında sorular sorulacaktır.
c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.
ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60’ını doğru cevaplamak zorundadır).
d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.
(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.
(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.
(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,
(b) İleri derecede cilt bozuklukları,
(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,
(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,
(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-11),
(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),
(f) Ağız ve diş sağlığı.
(4) Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri adaylara bildirilecek adreste yapılacaktır.

(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo, bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tablosu sayfa-12’de belirtilmiştir.

(3) Bilgilendirme kılavuzunun 3. ve 4. sayfalarında belirtildiği şekilde bazı branşlara yüzme testi uygulanacaktır. Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara testler süresince ikinci bir hak verilir.

(4) Değerlendirme ve Sıralama

(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.
(c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir.

UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI

(1) Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır.
(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir. Uygulamalı mesleki bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülâkat sınavına girecektir.

MÜLÂKAT SINAVI

Uygulamalı mesleki bilgi sınavı sonrasında adaylara mülâkat sınavı uygulanacaktır.

(1) Mülâkat sınavında adaylar;
(a) Genel görünüm,
(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,
(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,
(ç) Kendine güven,
(d) Kendini ifade etme,
(e) Psikolojik durumu, vb. hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
(2) Mülâkat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA

Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si, meslek bilgisi sınavı puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı mesleki bilgi sınavı puanının % 20’si ile mülâkat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin