Üsküdar Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu 45 Zabıta Alımı

0
303
Üsküdar Belediyesi En Az

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Üsküdar Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu 45 Zabıta Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Üsküdar Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu 45 Zabıta Alımı

Üsküdar Belediyesi 15 Mart 2021 Pazartesi tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 45 Zabıta Memuru alımı yapılacaktır.

Başvurular 26 Nisan 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Üsküdar İstihdam Merkezine (ÜSİM) teslim edilecektir. Başvurular şahsen gerçekleştirilecek olup posta veya diğer şekilde gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel ve Özel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan şartlarını taşıyor olmak,
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda ise en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla kısım ile kilo arasında (+-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru için Gerekli Evraklar

 • Başvuru Formu (www.uskudar.bel.tr)adresinden temin edilecektir)
 • 3 adet fotoğraf (1 tanesi forma yapıştırılacaktır)
 • Görevini devamlı yapmaya engel olmadığına dair belge,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (E-devlet çıktısı olabilir)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin