Ulaştırma ve altyapı bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

0
442
Ulaştırma ve altyapı bakanlığı
Ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Ulaştırma ve altyapı bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Ulaştırma ve altyapı bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde
istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
3- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Adaylar, 17.12.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet
bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında
sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına
yüklemeleri gerekmektedir.
5. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Adaylar; sertifika, yeterlilik vb. belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme
yüklemeleri gerekmektedir.
7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön
cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1- Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları
yapılmayacaktır.
2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
3- Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatına ataması yapılacak
personelin görev yerleri ise Bakanlığımız; Bölge Müdürlükleri, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Liman Başkanlıkları, Liman
Başkanlıkları, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ve bunlara bağlı iller olup merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizi, “www.uab.gov.tr”
internet adresimizden inceleyebilirler.
4- Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracaklar için, Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı
ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.
5- Destek Personeli (Garson) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve
Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.
6- Destek Personeli (Bahçıvan) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.
7- Destek Personeli (Boyacı) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı – Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı kanuna göre
kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.
8- Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.
9- Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edileceklerin vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerekmektedir.
10- Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
11- Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.
12- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ilişkin hükümler geçerli olacaktır

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin