Türkiye Ulusal Ajansı Sözleşmeli Personel Alacak

0
75
Türkiye Ulusal Ajansı
Türkiye Ulusal Ajansı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Türkiye Ulusal Ajansı Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Türkiye Ulusal Ajansı Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2’si engelli olmak üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 – 14 Şubat 2022

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
d) Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
e) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Engelli Destek Personeli (Hizmetli) için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından EKPSS P1(Ortaöğretim), EKPSS P2 (Ön Lisans) ya da EKPSS P3 (Lisans) puan türlerinin birinden puana sahip olmak,

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Temizlik” olarak belirlenen pozisyonlar için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak, c) Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Teknik Destek” olarak belirlenen pozisyonlar için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 60 ve üzeri puan almış olmak,
c) Teknik eğitim veren lise veya yükseköğretim kurumlarının (lisans/ön lisans) Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanlarda MEB onaylı sertifikaya sahip olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS veya EKPSS sonuç belgesi
c) (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu
ç) Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen pozisyonlara başvuracak adaylar için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan adaylar için)
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı
e) Adli Sicil Beyanı,
f) Yazılı özgeçmiş,
g) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup yapılan sıralama neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri 18 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin