TİHE Kurumu Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

0
399
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik

ÖGG Adayı, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilgili sözleşmeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre gerçekleştirilecektir.

Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 1 Kasım – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinden yapacaktır. Adaylar bu ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

c) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,
d) 2020 ya da 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu en az 60 puan almış olmak (lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünde)
e) Son başvuru tarihi olan 12/11/2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
f) Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atama sonrası talep edilecek)
g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Başvuru Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için
a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Atama sonrası talep edilecek)
d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin