Türk Sağlık Enstitüsü Silahlı-Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

0
422

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Türk Sağlık Enstitüsü Silahlı-Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Türk Sağlık Enstitüsü Silahlı-Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Türk Sağlık Enstitüsü İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezinde istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13.12.2021- 17.12.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) için başvuru yapabilecektir. Birden fazla görev yeri için yapılan başvuruların hiçbirisi kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.

5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

11. a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Kontenjan dağılım tablosunun 1. sırasında yer alan İstanbul Koşuyolu Yerleşkesine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Kontenjan dağılım tablosunun 2. sırasında yer alan Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

12.Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için tabloda belirtilen başvuruya yapılacak ilde ilan tarihi itibarıyla ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)

13.En az ortaöğretim mezunu olmak.

14.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

15.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Kura Sonucunda İstenilen Belgeler

1.Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu,

2. Öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

3. a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olduğuna dair belgenin fotokopisi ve Valilik tarafından düzenlenen Özel
Güvenlik Kimlik Kartının fotokopisi, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olduğuna dair belgenin fotokopisi ve Valilik tarafından düzenlenen Özel
Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartının fotokopisi, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

4.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin