Türk-Alman Üniversitesi Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

0
361
Türk-Alman Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Türk-Alman Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Türk-Alman Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04.10.2021 – 08.10.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Genel Şartlar

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a.Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Belge Teslimi

Noter kurası sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 20.10.2021/22.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
8. Temizlik Hizmetleri için “Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”,
Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

Sözlü Mülakat İşlemleri

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27.10.2021 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile
alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 02.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Sözlü Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)

  • Temizlik Hizmetleri : 26.10.2021
  • Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 27.10.2021

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin