Türk-Alman Üniversitesi 8 Farklı Branşta Sözleşmeli Personel Alacak

0
404
Türk-Alman Üniversitesi 8 Farklı
Türk-Alman Üniversitesi 8 Farklı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Türk-Alman Üniversitesi 8 Farklı Branşta Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Türk-Alman Üniversitesi 8 Farklı Branşta Sözleşmeli Personel Alacak

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası http://pdb.tau.edu.tr/tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ : 14.02.2022-28.02.2022
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Cad.No:106 Beykoz / İSTANBUL

Başvuru Genel ve Özel Şartlar

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
h. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

  • Başvuru Formu (http://pdb.tau.edu.tr/formlar İnternet sayfasından temin edilebilir)
  • Diploma Fotokopisi (E-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
  • Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.
  • KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
  • Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) E-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir.
  • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
  • Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)

Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler

  • 1 Adet fotoğraf

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin