Türk Akreditasyon Kurumu En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak

0
392
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk Akreditasyon Kurumu

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Türk Akreditasyon Kurumu En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Türk Akreditasyon Kurumu En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak

T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 3 (üç) İdari Personel pozisyonuna, 3 (üç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna ve 5 (beş) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna olmak üzere toplam 11 personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Genel Koşullar

Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

İdari Personel pozisyonu için özel koşullar:

a) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı programlardan mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ön Lisans), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.
c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ilave koşullar:

a) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-2) yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı programlardan mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ön Lisans), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-2) yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması, (asıl listeye giren adayların atama için bu
belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
e) Koruma ve güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
f) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda
(Tablo-2) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için ilave koşullar:

a) Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-3) yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.
c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-3) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 04 Mart 2022 – 20 Mart 2022

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,
c) Yazılı özgeçmiş.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin