TÜİK 50 Sözleşmeli Anketör Alımı Yapacak

0
366
TÜİK 50 Sözleşmeli Anketör Alımı
TÜİK 50 Sözleşmeli Anketör Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere TÜİK 50 Sözleşmeli Anketör Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

TÜİK 50 Sözleşmeli Anketör Alımı Yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonun 4 (dört) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre tabloda dağılımı gösterilen şekilde 50 (elli) Sözleşmeli Personel (Anketör) alınacaktır.

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans bölümlerinin; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İktisat, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak,
c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı aday arasına girmek.

Özel Şartlar

a) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)
b) Tercihen Mesleki Yeterlilik Kurumundan Anketörlük belgesi almış olmak.

Başvuru Şekli, Süresi ve İstenilen Belgeler

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep Formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurular 01/06/2022 tarihinde başlayıp, 10/06/2022 tarihi mesai bitiminde (18:00) sona erecektir.

 Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.)
 KPSS Sonuç Belgesi, (Alınan sonuç belgesinde, sonuç belgesi kontrol kodu bulunmalıdır.)
 Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya fotokopisi, (barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 1 adet vesikalık fotoğraf, (İş Talep Formuna eklenecektir.)
 TC Kimlik numarası beyanı, (Nüfus cüzdanı fotokopisi veya e-devlet üzerinden barkodlu alınmış nüfus kayıt örneği kabul edilecektir.)
 Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu sağlık
raporuyla belgelemek. (Söz konusu rapor atama esnasında talep edilecektir.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin