Tübitak KPSS’siz 198 personel alımı yapacak: İşte başvuru bilgileri 2023

0
490

TÜBİTAK tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında Araştırmacı kadrosuna 198 personel alımı yapılacağına yer verildi.

TÜBİTAK 198 personel alımı yapacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS’siz yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler finans7.com’da

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk Vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin