Trabzon İli Arsin Belediyesi Zabıta Alımı Yapacak!

0
454
Trabzon İli Arsin Belediyesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Trabzon İli Arsin Belediyesi En az Ortaöğretim Mezunu Zabıta Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Trabzon İli Arsin Belediyesi En az Ortaöğretim Mezunu Zabıta Alımı

Trabzon İli Arsin Belediyesi 5 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Başvurular 10 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 14 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını Yalı Mahallesi Şehit Asteğmen Halil ALBAYRAK Caddesi No.52 Arsin/TRABZON adresindeki Arsin Belediye Başkanlığı Hizmet Binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim 2020-KPSSP94, Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu ( www.arsin.bel.tr ) adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı aslı veya ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu çıktı da alınabilir)
 • KPSS Sonuç belgesinin ÖSYM tarafından barkodlu çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olmadığına dair beyan,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, (Bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin