Tokat İli Sulusaray Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak

0
305

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Tokat İli Sulusaray Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Tokat İli Sulusaray Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  ve  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar,   başvuru   esnasında   istenilen   belgeleri   ile   birlikte   09.02.2022   gününden 11.02.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Sulusaray Belediyesi Hizmet Binası Gaziosmanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:81/1 Sulusaray/TOKAT) müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Genel Şartlar

İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f)  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru Özel Şartlar

•   İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak  kadroların  karşısındaki  puan  türlerinden, belirtilen  asgari  KPSS  puanını almış olmak,
•   657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliği’nin   13/A  maddesi   ve  Belediye   İtfaiye  Yönetmeliği’nin   15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu  arasında  (+,-) 10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  Boy  ve  kilo  tespitleri  belediyemizce yapılacaktır.
•   Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
•   İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
•   13.10.1983 tarihli  ve 2918  sayılı  Karayolları  Trafik Kanunu hükümlerince verilen  ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
•   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında;
Başvuru  formu  Kurumumuzdan  veya  Belediyemizin  www.sulusaray60.bel.tr  internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
•   Hangi  kadroya  başvuracağına  dair  dilekçe,  (Adaylar  şartlarını  sağladığı  yalnızca  bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
•   Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   kurumumuzca   onaylanmak   üzere
fotokopisi,
•   Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•   Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•   Sürücü  belgesinin  aslı  veya noter onaylı  örneği  (aslı  ibraz edilmek kaydıyla  suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
•   KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
•   Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
•   Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•   Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
•   Başvuran adaylara ait HES kodu bilgileri

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin