Tokat Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı

0
474

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Tokat Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Tokat Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı

Tokat İli Çat Belediyesi 21 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için 22 Nisan 2021 ile 26 Nisan Pazartesi gününe kadar müracaatlarını gerçekleştirecektir. Başvuru yapacak olan adaylar www.tokatcat.bel.tr internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Çat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabileceklerdir. Postadaki gecikmelerden belediye sorumlu olmayacaktır.

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler

 • Belediyenin resmi internet sitesi olan www.tokatcat.bel.tr adresinden başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya belediye tarafından onaylı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair belge,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin