Temizlik, teknisyen, güvenlik, büro personeli alımı…

0
461

Temizlik, teknisyen, güvenlik, büro personeli alımı… Farklı illerde bulunan belediye başkanlıkları bünyesine kadrolu zabıta memuru, itfaiye eri, hizmetli ve memur alımı yapacak. Belediyeler tarafından peş peşe yayımlanan ilanlara başvurular başlıyor. Bizde bu yazımızda KPSS puan şartı ile yapılan belediye memuru alımı başvuru detaylarına yer verdik.

Başvuru Şartları Nedir?

İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

Mühendis
Mimar
Şehir Planlayıcısı
Zabıta Memuru
İtfaiye Eri
Hizmetli
V.H.K.İ.
Tekniker

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin