Süleyman Demirel Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Süleyman Demirel Üniversitesi KPSS Şartsız Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Süleyman Demirel Üniversitesi KPSS Şartsız Güvenlik Görevlisi Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (D) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 18 sürekli işçi alınacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanan ilana müracaat etmek isteyen adaylar, 17-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi (online) başvuruda bulunabilir.

Başvuru Genel Şartları

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

c) Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatm gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak veya muaf olmak)

5. Kamusal haklan kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe giriş muayenesi ile görev tanımına uygun çalışmasına engel bir durumu olmamak.

8. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

9. Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10. Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11. Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR’da yayımlanan listeden sadece bir tanesine (SDÜ. Güvenlik Görevlisi yada SDÜ. Genel Beden İşçisi) başvuru yapabileceklerdir.

12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir

13. Başvuran adaylar başvuru şartlarını ve işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Özel Şartlar

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını doldurmamış olmak.

3. Geçerli Özel Güvenlik Sertifikası ile kimlik kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

4. En az 170 cm boyunda olmak (Aile Hekimi raporu ile belgelendirilmelidir.)

5. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (Merkez ve İlçeler) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde ve hafta sonları çalışmaya engel durumu olmamak.

6. Görevin yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

7. En az bir yıl süre ile iş deneyimine (kamu ve özel iş yerlerinde) sahip olmak, bu deneyimini sigorta hizmet döküm belgesi ile belgelemesi gerekir.

8. İlan tarihi itibariyle başvuruda bulunulan görev yerlerinde ikamet ediyor olmak. İşe başladıktan sonra da görev yerinin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmeye devam edecek olmak.

9. Noter kurası sonucunda belirlenen kişiler parkur sınavına tabi tutulacaktır. Bu testi başarılı bir şekilde tamamlayanlar arasından parkuru tamamlama süresine göre sıralama yapılarak asıl ve yedek liste belirlenecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.