Sözleşmeli Er Puanlama Nasıl Oluyor?

0
532

Adaylar, bu yazımızda sizlere Sözleşmeli Er Puanlama Nasıl Oluyor? Mülakat – Fiziki Yeterlilik Puanın Etkisi hakkında bilgiler vereceğiz.

Sözleşmeli Er Puanlama Nasıl Oluyor? Mülakat – Fiziki Yeterlilik Puanın Etkisi

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki Yeterlilik Testi notunun %50’si ve Mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(2) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanının aritmetik ortalamasına, 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(3) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden

yapılacak başvuru tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,

(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;

(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,

(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir.

(4) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına (ADP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde adayların ADP’sinin eşit olması durumunda ilk olarak FYT notu yüksek olanlara, sonrasında mülakat notu yüksek olanlara, sonrasında eğitim seviyesi daha yüksek olanlara, sonrasında ise adayın yaşı (düzeltilmemiş yaş geçerli) küçük olanlara öncelik verilecek,

(5) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,

(6) Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak K.K.K.lığınca yapılacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin