Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

0
348
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı (AIM), Pilot, Uçuş Tabibi, Kabin Emniyet Uzmanı, Ekip Planlama Uzmanı, Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonları ile Ek-4 sayılı cetvelinde bulunan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna personel alınacaktır.

Havacılık Sertifikasyon Uzmanı (13 Kişi)

Hava Aracı Tasarım ve Üretim Organizasyonu Onayı Uzmanı (2 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava aracı sistem ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularından herhangi birinde en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Uçuş Performans Panel Uzmanı (1 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve
elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Uçuş test ve yönetimi, performans, stabilite ve kontrol/sevk ve idare nitelikleri, risk/emniyet yönetimi ve insan faktörleri konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Yapısal Panel Uzmanı (1 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava aracı, parçaları ve sistemlerinin yapısal tasarımları, analizleri ve testlerinin gerçekleştirilmesi ile sertifikasyonu, hava aracı statik ve dinamik yükleri, yorulma (fatigue), imalat teknolojileri, malzeme, aeroelastisite konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Güç Kaynağı Kurulumu ve Yakıt Sistemleri – Motor Panel Uzmanı (1 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Motor, APU, vb. güç kaynaklarının hava aracına entegrasyonu ve/veya sertifikasyonu, yakıt sistemlerinin tasarlanması, analizi ve testi ile sertifikasyonu, yanmazlık konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Elektronik Donanım-Yazılım Panel Uzmanı (1 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Elektronik donanım ve yazılım tasarımı, analizi ve testi ile sertifikasyonu, DO-254 ve DO-178 gereklerinin karşılanması, Stages of Involvement (SOI) denetimleri, emniyet değerlendirmesi konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Kabin Emniyeti Panel Uzmanı (1 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava aracı kabin, kokpit ve kargo bölümlerinin tasarımları, analizleri ve testlerinin gerçekleştirilmesi ile sertifikasyonu, hava aracı statik ve dinamik yükleri, imalat teknolojileri, malzeme, yanmazlık, çarpmaya dayanıklılık ve koruma, yolcuların tahliyesi konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Hidromekanik Panel Uzmanı (1 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava uçuş kontrol, iniş takımı ve hidrolik sistemlerinin tasarlanması, analizi ve testi ile sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak

Simülatör Uzmanı (1 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Havacılık simülatörü tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,

Uçuş Operasyon Uzmanı (2 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Uçuş operasyon alanında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,

Havaalanı Sertifikasyon Uzmanı (2 Kişi)

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Havaalanı sertifikasyonu alanında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,

Ücret(Brüt):

* Hava aracı üretim, tasarım veya sertifikasyon alanında görev almak üzere (Hava Aracı Tasarım ve Üretim Organizasyonu Onayı Uzmanı, Uçuş Performans Panel Uzmanı, Yapısal Panel Uzmanı, Güç Kaynağı Kurulumu ve Yakıt Sistemleri – Motor Panel Uzmanı, Elektronik Donanım-Yazılım Panel Uzmanı, Kabin Emniyeti Panel Uzmanı, Hidromekanik Panel Uzmanı, Simülatör Uzmanı) Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna kabul edilenlerden üniversiteye yerleştirme sınavı ilgili puan türü sıralamasında ilk 20.000’de olanlar için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilecekler için belirlenen tavan ücretin 4 katına kadar, ilk
30.000’de olanlar için 3,5 katına kadar sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.
*Yukarıdaki şartları sağlayanların dışında olup (Uçuş Operasyon Uzmanı, Havaalanı Sertifikasyon Uzmanı) Havacılık Sertifikasyon Uzmanı poziyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,5 – 3 katı aralığında sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Hava Trafik Kontrolü (2 Kişi)

– KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
– En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor, hava trafik kontrol bölümlerinin birinden mezun olmak,
-Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak.

Ücret (Brüt):

Hava Trafik Kontrolörü pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) (2 Kişi)

-En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ATSEP’ e (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeline) ilişkin ilgili mevzuatında belirtilmiş bölümlerinden mezun olmak,(bilgisayar, bilişim sistemleri, elektronik, elektrikelektronik, elektronik ve haberleşme, havacılık, uçak/uzay, kontrol, yazılım, sistem ve telekomünikasyon mühendislikleri ile Uçak/Havacılık elektrikelektroniği bölümleri)
-ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) lisansı ve bu lisansa işlenmiş en az 1 aktif derece sahibi olmak,
-Lisans sahibi olduktan sonra en az beş yıl CNS alanında tecrübe sahibi olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Ücret(Brüt):

ATSEP pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilecekler için belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

AİM (Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı) (1 Kişi)

-En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-İlgili mevzuatı uyarınca AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Personeli Lisansına ve Temel AIM Kursu başarı belgesine sahip olmak,
-AIM Ofislerinde AIM Memuru olarak en az 7 yıllık tecrübe sahibi olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Ücret (Brüt):

AIM Uzmanı pozisyonunda istihdam edileceklerden en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Havacılık Yönetimi bölümlerinden mezun olanlar için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,3 katına kadar, diğerleri için 1,7-1,9 katı aralığında sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Pilot (3 Kişi)

-ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.
-İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret  (Brüt):

Pilot pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,6-2,8 katı aralığında sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Uçuş Tabibi (1 Kişi)

-Tıp fakültesi mezunu olmak,
-Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Ücret(Brüt):

Uçuş Tabibi pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 1,3-1,5 katı aralığında sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Kabin Emniyet Uzmanı (1 Kişi)

-En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-En az üç yılı kabin amiri olmak üzere on yılı kabin ekibi üyesi tecrübesine sahip olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Ücret (Brüt):

Kabin Emniyet Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 1,45 katına kadar sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Ekip Planlama Uzmanı (1 Kişi)

-En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-Havayolu işletmelerinin ekip planlama biriminde en az on yıl tecrübeye sahip olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Ücret (Brüt):

Ekip Planlama Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 1,45 katına kadar sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Uçuş Teknisyeni (2 Kişi)

-Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren elektrik, elektronik, mekatronik, makine, uzay, havacılık mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
-İlgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak,
-İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret(Brüt):

Uçuş Teknisyeni pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti (2 kişi)

-Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren elektrik, elektronik, mekatronik, makine, uzay, havacılık mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
-İlgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.
-İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret (Brüt):

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

İstenilen Belgeler

Pilot pozisyonuna başvuran adayların

1. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”nu,
2. Pilot lisansı örneğini,
3. Sağlık sertifikası örneğini,
4. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisini, Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuran adayların
5. KPSS sonuç belgesi,
6. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
7. Hava Trafik Kontrolör lisansı örneğini, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların
8. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
9. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
10. Yabancı dil belgesini, ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) pozisyonuna başvuran adayların
11. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
12. ATSEP lisansı örneğini,
13. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
14. Yabancı dil belgesini,

AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı) pozisyonuna başvuran adayların

15. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
16. AIM personel lisans örneğini,
17. Temel AIM Kursu başarı belgesini,
18. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
19. Yabancı dil belgesini,

Uçuş Tabibi pozisyonuna başvuran adayların

20. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
21. Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasını veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesi örneğini,
Kabin Emniyet Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların
22. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
23. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
24. Yabancı dil belgesini,

Ekip Planlama Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

25. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
26. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
27. Yabancı dil belgesini,

Uçuş Teknisyeni pozisyonuna başvuran adayların

28. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
29. Hava aracı bakım lisansı örneğini,
30. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonuna başvuran adayların

31. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
32. Hava aracı bakım lisansı örneğini,
33. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü, Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur

Başvuru Aşamaları

1. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adaylar pozisyonlardan sadece bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
3. Başvurular 01 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin