Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 Personel Alımı

0
404

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 67 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 67 Personel Alımı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 67 Sağlık Personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak olan adaylar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi sitesin olan www.cumhuriyet.edu.tr adresinden edinmiş oldukları başvuru formu ile beraber istenilen evraklarla şahsen başvuru yapacaklardır. Posta, fax veya internet yolu ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Şartları

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu (bilgisayar ortamında doldurulacaktır),
 • Öğrenim belgesi (E-Devlet çıktısı),
 • 2020 KPSS Sonuç belgesi,
 • Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Çalışma belgesi, çalıştığı unvanı ve tarihleri belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.
 • Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Sigorta döküm cetvelinde meslek kodunun aranılan nitelikteki unvana göre yatırılmış olması gerekmektedir. (Sigorta Döküm Cetveli Barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin