Şişli Belediyesi KPSS En Az 70 Puanla 50 Zabıta Memuru Alımı

0
296

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Şişli Belediyesi KPSS En Az 70 Puanla 50 Zabıta Memuru Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Şişli Belediyesi KPSS En Az 70 Puanla 50 Zabıta Memuru Alımı

Şişli Belediyesi 12 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı gerçekleştirecektir.

Başvurular 19 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 7 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 3438l Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne evrakların teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer yollar ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Eksik bilgi veya belgelerle başvuru yapan adayların başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan şartlarını taşıyor olmak,

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda ise en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla kısım ile kilo arasında (+-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,

Gerekli Evraklar

 • Başvuru Formu (https://www.sisli.bel.tr adresindeki başvuru formu doldurulacaktır)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair belge,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 3 Adet fotoğraf ( 1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin