e-Devlet 4A hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? SGK 4A

0
563
sgk işe giriş

SGK işe giriş hizmetlerinden birisi olan E-Devlet SGK 4A hizmet dökümü, sigortalı kişilerin belirli alanlardan ulaşabileceği bir uygulama hizmetidir. Vatandaşlar 4A, 4B ya da 4C sigorta kolları arasından herhangi birine sigortalı ise hizmet dökümu bilgilerine ulaşabilecektir.

4A hizmet dökümü ile birlikte vatandaşlar birçok bilgilere erişebilir. Vatandaşlar bağlı oldukları sigorta kolu ve prim günleri ile ilgili tüm eski – yeni bilgilere ulaşmak istemektedir. Bu doğrultuda E-devlet 4A hizmet dökümü almak istemektedirler. 4A hizmet dökümü ile birlikte erişim sağlayabileceğiniz birçok bilgiler yer almaktadır.

İçindekiler

Sosyal Güvenlik Kurumu 4A Hizmet Dökümü Nasıl Açılır?

SGK 4A hizmet kolunda çalışan vatandaşlar için hizmet dökümu bilgilerini e-devlet üzerinden erişime açmıştır. Vatandaşlar şifresini aldığı e-devlet bilgileri ile SGK 4A Hizmet Dökümu sorgulaması yaparak istediği bilgiler erişebilmektedir.

Sgk

SGK 4A Hizmet Dökümü Nedir?

4A hizmet koluna bağlı vatandaşlar aşağıda yer alan tüm bilgilere kolay bir şekilde erişebilecektir.

 • Kişilerin temel sigorta bilgileri
 • İlk sigortalı başladığınız işe giriş tarihi ve çıkış tarihi
 • Sigortalı olarak kaç gün çalıştığınız
 • Yatırdığınız primlerin hangi aylarda olduğu
 • Kişinin sigorta ödemelerini hangi ayda yaptığı
 • Çalıştığınız kurum/kişi gibi bilgiler

4A adı verilen grup SGK’na bağlı bir sigorta kolu olarak bilinmektedir. 4A’lı çalışan kişiler, eski sistemlerde SSK’lı olarak geçmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kişiler emekli olabilmek adına bağlı oldukları sigorta koluna göre prim günlerini doldurmakla yükümlüdürler. Kişiler ise prim günlerini güncel ve canlı olarak e-devlet üzerinden takip edebilmektedir.

Vatandaşlar prim miktarını bağlı oldukları sigorta kolu ile öğrenebilmektedir. 4A SGK hizmet dökümu Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kişisel verilerin korunma kanunu nedeni ile bu bilgilere e-devlet kapısı üzerinden erişilebilmektedir.

4a hizmet dökümü

E-Devlet  4A Hizmet Dökümü Kısaca!

Vatandaşlar sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerinde prim günlerinin düzenli olarak yatıp yatmadıklarını incelemek istemektedirler. Sigortalı olan vatandaşlar birçok hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bu duruma en büyük örnek ise şüphesiz sağlık hizmetidir. Devlet hastanelerinden ya da ilaç alınırken kişinin sigortasının aktif olması oldukça önemli hususlardan bir tanesidir.

Vatandaşlar 4A sigorta kolu üzerinden çalışıyor ise prim günlerini e-devlet kapısı ve SGK web sayfaları üzerinden sorgulayabilmektedir. E-devlet kapısı üzerinden şifrenizle giriş yaparak bilgilerine erişebilir ve yazdırabilirsiniz.

SGK, e-Devlet kapısı sayfası üzerinden basit ve kolay bağlantı linkleri ile birlikte vatandaşlara zorluk çıkarmadan doğru bilgileri vermektedir.

SGK sağladığı bilgi hizmetleri ile birlikte gerek kendi sayfası gerek ise e-devlet kapısı üzerinden en doğru bilgileri vatandaşları ile buluşturmaktadır. E-devlet şifresi almayan vatandaşlar ise SGK web sayfası üzerinden güncel bilgileri sorgulayabilmektedir.

E-devlet üzerinden vatandaşlar bilgileri resmi evrak olarak kullanabilmektedir. SGK sayfası üzerinden şifresiz bilgi sorgulaması yapan vatandaşlar sadece bilgileri görüntüleyebilmektedir. SGK üzerinden görüntülediğiniz bilgileri resmi evrak olarak kullanmanız mümkün değildir.

İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

İşe giriş işten çıkış bildirgesi, firmaların belirli bir süre içerisinde SGK’ya bildirmek zorunda olduğu belgelerdendir. SGK işe giriş bildirgesi, bir firmanın kendi bünyesinde sigortalı olarak çalıştırmaya başladığı işçiler için SGK’na yaptığı bildirgedir. Bu bildirgenin işe giren her işçi için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.  Çalışanın sosyal güvencelerini sağladığından sigortalı işe giriş bildirgesi zamanında düzenlenmelidir.

İşten çıkış bildirgesi, çalışanın firmadan ayrılması ve sigortasının sona ermesi durumunda, firma tarafından SGK’ya beyan edilmesi gereken bildirgedir.

İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Firmalar yeni işe aldıkları işçileri veya firmalarındanayrılan işçileri belirli bir süre içinde işe giriş çıkış bildirgesi ileSGK’ya bildirmek zorundadır. Uygun süre içerisinde SGK’ya bildiri yapmayanfirmalar, cezalar ile karşılaşabilmektedir.

İşe giriş bildirgesi, çalışanın firmada sigortasının başlayacağı günden en geç bir gün öncesine kadar SGK’ya iletilmelidir. Yukarıda da belirtiğimiz gibi, işe giriş bildirgesi her çalışan için ayrı ayrı düzenlenmelidir, çalışanın part-time çalışması veya deneme süresine tabi olması bu durumu değiştirmez. Örneğin, bir firma part-time çalışmak isteyen bir öğrenciyi işe aldıysa, bunu işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir.

SGK işten çıkış bildirgesi ise 10 gün içinde düzenlenmeli ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmelidir.

İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası

İşverenler, belirtilen süre içerisinde kendi bünyelerindesigortalı olarak işe başlayan işçileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na SGK işe giriş ve çıkış bildirgesi ile bildirmezlerse, 5510 sayılı kanun kapsamındacezalandırılabilirler.

 • Eğer işveren, sigortalı olarak işe aldığıişçileri, yasal süreyi aştıktan sonra kendisi bildirirse, her işçi için birasgari ücret kadar,
 • Eğer işverenin işe giriş bildirgesidüzenlemediği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan denetimlerde tespitedilirse veya ihbar sonucu ortaya çıkarsa iki asgari ücret kadar,
 • Eğer işverenin bir yıl içinde iki işe girişbildirgesi düzenlemediği tespit edilirse asgari ücretin 5 katı kadar cezakesilmektedir.

E- SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Doldurulur?

Sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgesi düzenlemeişlemleri, internet üzerinden rahatlıkla yapılabilmekte. Bunun için;

 • https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap  adresini açın ve sisteme giriş yapın.
 • Açılan ekrandan “Sigortalı İşe GirişBildirgesi” seçeneğini seçin.
 • İşe girecek olan kişinin uyruğunu seçin vekimlik numarasını yazın. Ardından “Sorgula” tuşuna basın.
 • İşe giriş tarihi kısmını doldurun.
 • Çalışanın sigorta kolunu seçin. Sigorta kolunuseçerken çalışana uygun kolun seçmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin eğerçalışan emekli maaşı alıyorsa, maaşın kesilmemesi için 8 numaralı sosyalgüvenlik destek primi seçilmelidir.
 • Çalışanın yarı zamanlı mı yoksa tam zamanlı mıçalışacağının ilgili bölümde belirtilmesi gerekir. Eğer çalışan yarı zamanlıçalışacaksa, bir ay içinde kaç gün çalışacağı belirtilmelidir.
 • Firmanın iş kolunu, sigortalı meslek adını vesigortalının görev kodunu seçin ve ileri tuşuna basın.
 • Çıkan ekrandaki bilgileri kontrol edip, tümbilgiler doğruysa işe giriş bildirgesi onaylama tuşuna basın. Bu tuşabastıktan sonra karşınıza barkotlu işe giriş bildirgesi çıkacaktır.
 • Geçici iş göremezlik nedir?Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması veya hastalık ve analık hallerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

  Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

  Geçici iş göremezlik ödeneği, “iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde” kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde sigortalıların gelir kaybını telafi etmek için SGK tarafından verilen ödenektir.

  İş kazası ve meslek hastalığında geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma şartları nedir?

  – İş kazası gerçekleşmesi durumunda; SGK’ ya yapılan bildirimin iş kazası olarak

  kabul edilmesi,

  – Meslek hastalığı halinde ise, meslek hastalığının SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.

  İş kazası ve meslek hastalığına bağlı geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için belli bir süre prim ödenmiş olması gibi bir şart aranmamaktadır.

  Örneğin; bir kişi daha önce sigortalı olarak hiç çalışmamış,  işe girdiği gün iş kazası geçirmiş ve iş kazası sonucunda da kendisine hekim tarafından istirahat raporu verilmiş ise, raporlu olduğu günler için SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alabilecektir.

  Hastalık nedeni ile geçici iş göremezlik ödeneğinden hangi şartlarla yararlanılabilir?

  Hastalık nedeniyle iş göremezlik ödeneğinden sadece 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar yararlanabilmektedir.

  Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek için;

  1) İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması,

  2) İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi (hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı) bildirilmiş olması,

  3) İstirahat süresi içinde işyerinde fiilen çalışılmaması,

  4) SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması gerekmektedir.

  İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık hallerinde hangi süre aralığı için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir?

  İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan, yani yatarak tedavi gören veya ayaktan istirahat raporu alan sigortalıya her gün için, istirahatli olunan ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

  Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan, yani yatarak tedavi gören veya ayaktan istirahat raporu alan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği, istirahatin 3’üncü gününden itibaren ödenmektedir. İlk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

  Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma şartları nedir?

  Analık sigortası kapsamında sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

  1) İstirahatın başladığı tarihte sigortalı olması ve sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması,
  2) Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

  3) İstirahat süresi içinde işyerinde fiilen çalışmamış olması,
  4) Doğum olayının (canlı ya da ölü) gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  Analık halinde hangi süre aralığı için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir?

  Sigortalı kadının doğum yapması nedeniyle, hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık süre için,

  Çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,

  Sigortalının erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,

  geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

  İsteğe bağlı sigortalılar geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirler mi?

  Geçici iş göremezlik ödeneğinin kısa vadeli sigorta kollarından (hastalık, analık,iş kazası ve meslek hastalığı)  sağlanan bir yardım olması, isteğe bağlı sigortalılıkta ise kısa vadeli sigorta primi ödenmemesi nedeniyle, isteğe bağlı sigortalılar geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamamaktadırlar. SGK 4A hizmet dökümü SGK 4A hizmet dökümü

   

   

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin