Sayıştay Başkanlığı İlköğretim Mezunu 20 Personel Alımı

0
404
Sayıştay Başkanlığı En Az

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Sayıştay Başkanlığı En Az İlköğretim Mezunu 20 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Sayıştay Başkanlığı En Az İlköğretim Mezunu 20 Personel Alımı

Sayıştay Başkanlığı 26 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek şartıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,
 3. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak
 6. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.
 7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Başvuru Özel Şartları

 1. Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 2. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 3. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak,
 4. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin