Samsun Üniversitesi 10 Farklı Branşta Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

0
342
Samsun Üniversitesi 10 Farklı Branşta
Samsun Üniversitesi 10 Farklı Branşta

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Samsun Üniversitesi 10 Farklı Branşta Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Samsun Üniversitesi 10 Farklı Branşta Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Samsun Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (http://www.samsun.edu.tr) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya aşağıda bildirilen adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının, postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru Genel Şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
4- Başvuracak adayın durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru için İstenilen Belgeler

1-Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
2-Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
4-Öğrenim Belgesinin (İlanda belirtilen tüm öğrenimlerine ilişkin) aslı veya onaylı örneği (Başvuruda bulunacak olan adaylar E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)
5-2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru yapılan ilanda belirtilen puan türünde ve kontrol numarası bulunan bir sureti)
6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
7-Adli Sicil Durum Belgesi
8- “2022-1-1”, “2022-1-3”, “2022-1-4”, “2022-1-5”, “2022-1-7”, “2022-1-10”, “2022-1-11”, “2022-1-12” nolu ilanların açıklama kısmında yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği.
9- “2022-1-3” Nolu ilan için karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan
ıslak imzalı tecrübe belgesi (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten)

Not:
1-İstenilen belgelerin aslı atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.
2-E-Devlet üzerinden alınan barkodlu/karekodlu çıktılar kabul edilecektir.

Önemli Notlar

1-Adaylar belirtilen ilanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla ilana başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-E-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3-Daha önce çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenler ve kurumumuzdan kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
5-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin