Samsun Belediyesi 70 Zabıta Memuru ve 40 İtfaiye Eri Alımı

0
341
Samsun Belediye Başkanlığı 70 Zabıta Memuru ve 40 İtfaiye Eri Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Samsun Belediye Başkanlığı 70 Zabıta Memuru ve 40 İtfaiye Eri Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Samsun Belediye Başkanlığı 70 Zabıta Memuru ve 40 İtfaiye Eri Alımı

Samsun Belediye Başkanlığı 6 Temmuz 2021 tarihli resmi gazete de zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere toplamda 110 personel alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak olan adaylar 16 Ağustos 2021 ve 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta veya mail yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 6. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.samsun.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 1. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
 3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,  (1 adet),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği  (1 adet),
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,  (1 adet),
 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (2 adet, 1 adedi forma yapıştırılacak),

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin