Salaten Tüncina ve Salatı Tefriciye Arapça okunuşu!

0
1480

Salaten Tüncina ve 4444 Salatı Tefriciye duası, duaların kabul olması için hemen öncesinde Allah’a hamd-ü sena sonra da peygamberine salat-ü selam getirmenin etkili olduğuna işaret eden Peygamberimiz (SAV) için okunabilecek dualar olarak bilinmektedir. Halk arasında oldukça fazla bilinen Salat-ı Tefriciye halk arasında en çok bilinen dualardan biridir. Önemli bir işin olmasını ya da bu iş olduktan sonraki şükür duası olarak genellikle Salat-ı Tefriciye duası tavsiye edilmektedir. Tüm sıkıntılardan kurtulamk amacı ile edilen bu salavatta Peygamber efendimize ve onun Al ve Ashabına salavat getirilerek, Cenabı Allah’tan dualarımızı kabul etmesi ve ihtiyaçlarımızı karşılaması istenir.

Salat-ı Terficiye Arapça okunuşu ise şu şekildedir;

Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala Seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tialü bihir-reğaibü ve hüsnül-havatimi ve yustaskal ğamamu bivechihil Kerim ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lümin lek.

Salat- Tefriciye Duası Anlamı Nedir?

‘’Allahım! Bizim efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salat ve rahmet, mükemmel bir selam ve selamet vermeni diliyoruz. O peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, bulutlardaki yağmur istenilir. Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salat et.’’

4444 Salatı Tefriciye

4444 duası veya salatı tefriciye ya da bilinen adıyla 4444 duası her şartta ve zamanda okunabilecek kıymetli duaların başında gelir. 4444 duası şu şekilde okunur; “Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ukadu ve tenfericu bihi’l kürabu ve tukdâ bihi’l havâicu ve tünâlü bihi’r rağaibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l ğamâmu bi vechihi’l kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma’lûmin lek.” Salatı tefriciye olarak bilinen bu salavat-ı şerife’yi okuma usulü ise, işk önce ihlasla 21 kere “Estağfirullah el Aziym ve etubu ileyh” şeklinde istğfar edilir. Bu dua kıbleye dönük bir şekilde okunmalıdır.

Salaten Tüncina Arapça Okunuşu

Allahumme salli ala seyidina Muhammedin salaten tüncina biha mincemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s-seyyiat ve terfe’una biha inneke a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-ğayat min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve ba’del-memat birahmetike ya Erhame’r-Rahimin. Husbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel Mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir.

Salaten Tüncina Duası Anlamı Nedir?

Ey Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) âline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin