Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

0
340
Sakarya Uygulamalı Bilimler
Sakarya Uygulamalı Bilimler

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94
  puanına sahip olmak.
 • Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri (31/01/2022 14/02/2022 ) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
 • Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.
 • Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
 • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
 • Destek personeli SP2022-11 ve SP2022-12 ilanları için en az B sınıfı sürücü belgesi,

Diğer Açıklamalar

 1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
  feshedilecektir.
 2. Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden
  Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
  tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
  hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 4. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
 5. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin