Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

0
336
Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli
Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sakarya Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Ocak 2022

Son Başvuru Tarihi : 9 Şubat 2022

Başvuru Genel ve Özel Şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  • 2020 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.
  • Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
– Başvuru Formu,
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
– Özgeçmiş,
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– 1 Adet Fotoğraf,
– Adli Sicil Belgesi ( e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
– Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK hizmet dökümü,
– Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Güvenlik personeli için beden kitle endeksi (Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından / merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır).
– Güvenlik personeli 2022-14 ilanı için A2 sınıfı sürücü belgesi,
– Destek personeli 2022-10 ilanı için E sınıfı sürücü belgesi,
– Destek personeli 2022-9 ilanı için B sınıfı sürücü belgesi,

Diğer Açıklamalar

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
– Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.
– Peyzaj görevlileri üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalıştırılacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin