Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sınav Aşamaları

0
489
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sınav Aşamaları

Adaylar, bu yazımızda sizlere Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sınav Aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sınav Aşamaları

a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),
(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,
(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,
(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

Yazılı Sınavlar

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.
b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-11’de referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.
c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.
ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60’ını doğru cevaplamak zorundadır).
d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınacak olup, adayın geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmeyecektir.

2’nci Seçim Aşamaları

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.

Ön Sağlık Muayenesi

(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.
(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.
(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.
(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,
(b) İleri derecede cilt bozuklukları,
(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,
(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,
(d) Boy-kilo uyumsuzluğu
(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),
(f) Ağız ve diş sağlığı.
(4) Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri

(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri adaylara bildirilecek adreste yapılacaktır.
(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo, bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.
(3) Adaylara branşlarına uygun kriterlerde yüzme testi uygulanacaktır. Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara testler süresince ikinci bir hak verilir.

(4) Değerlendirme ve Sıralama:

(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.
(c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir.

Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı

(1) Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır. (Kurbağaadam uzman erbaş adaylarının uygulamalı mesleki bilgi sınavında, SCUBA ile en az 5 dakika süreli dalış yaptırılarak adayların su altı becerileri kontrol edilecek ve 100 puan üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır).
(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir. Uygulamalı mesleki bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülâkat sınavına girecektir.

Mülakat Sınavı

Uygulamalı mesleki bilgi sınavı sonrasında adaylara mülâkat sınavı uygulanacaktır.

(1) Mülâkat sınavında adaylar;

(a) Genel görünüm,
(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,
(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,
(ç) Kendine güven,
(d) Kendini ifade etme,
(e) Psikolojik durumu, vb. hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(2) Mülâkat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

Genel Değerlendirme ve Sıralama

Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si, meslek bilgisi sınavı puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı mesleki bilgi sınavı puanının % 20’si ile mülâkat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

Sınav Takvimi

  • Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 21 Eylül 2021 saat 14:00
  • Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2021 saat 11:00
  • Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 15 Ekim 2021 tarihinden sonra başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. (Başvuru sonuçları belirlenen tarihten önce de yayımlanabilmektedir. Adayların, başvuru sonuçlarını www.sg.gov.tr adresinden takip etme sorumluluğu kendisine aittir.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin