Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı Yapacak

0
469
Sahil güvenlik komutanlığı kpss şartsız
Sahil güvenlik komutanlığı kpss şartsız

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda erkek ve kadın sözleşmeli subay temini yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Nitelikler

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten  Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2020-2021 yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve 2019-220-2021 yılında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık Puan Türü (EA) en az 65 almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j maddesi kapsamında olanlar)

e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2017-2018-2019- 2020-2021 yılında yapılan YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,

f. Hukuk branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS’de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

g. 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adaylardan 27 yaşından büyük olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

ğ. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
h. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık raporunu almak,
(2) Mühendis, İkmal ve Hukuk branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,

ı. Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;
(1) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(2) Dış kaynaktan temin edilecek subay adayları/öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak,
(3) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,

i. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

j. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

n. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

o. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

p. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

r. Hamile olmamak,

NOT-1 : Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
NOT-2 : Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.
NOT-3 : Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur.

Başvuru Yöntemi

a. Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular; 24 Aralık 2021 günü başlayıp, 09 Ocak 2022 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri
öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]
(5) KPSS ve ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi (2020-2021 yılı KPSS (İlgili Branş İçin P3 veya P4 Puanı) ve 2019-2020-2021 Yılı ALES (Eşit Ağırlık) puanı)
(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(7) Yaş düzeltmesi olan adaylar için ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan ‘‘Yaş Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
(8) Şehit veya Vazife Malulü Eş ve Çocuğu olan adayların ise ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi, (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/(h) ve (j) maddesi kapsamında olanların eş ve çocukları), işlemlerinin yapılması zorunludur. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz edecektir.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.
(1) “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesi (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir.]

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin