Sağlık Bakanlığı 3386 Güvenlik Görevlisi Alımı 2023

0
639

Sağlık Bakanlığı Güvenlik Görevlisi alımı ilanı belli oldu. 81 Şehirde 3 Bin 386 Güvenlik Görevlisi alımı ilan numaraları ve şartları haberde.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacak. Az Önce İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan işçi alımı ilanına göre Sağlık bakanlığı ilan detayları belli oldu. Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye Geneli Güvenlik Görevlisi alımı yapacak.

Alımlar 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

3 Bin 386 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı hastanelerde çalıştırılmak üzere 3 bin 386 kişilik kadro ile Kamu alanında olmak üzere Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Alımlar Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu
adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha
sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla
sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya
hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
* Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler
dahil) ekte gösterilmiştir.
*Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan
sorgulaması yapabilirler.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Süreci Başladı!

İlgili ilan için başvurular sadece İŞKUR üzerinden Online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını en geç 5 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin