Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

0
13
Zabıta Memuru

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Safranbolu Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Safranbolu Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

Safranbolu Belediyesi 24 Mart 2021 Çarşamba tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 8 kişi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı yapılacaktır.

Adaylar başvuru evraklarıyla beraber 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta veya e-posta yolu ile gerçekleştirilecek olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.
 • İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar

 • Belediyenin resmi internet sitesi olan (https://www.safranbolu.bel.tr) adresinden başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya belediye tarafından onaylı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair belge,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin