RTEÜ Ortaöğretim-Önlisans Tekniker Alımı

0
358

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ortaöğretim-Önlisans Tekniker Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ortaöğretim-Önlisans Tekniker Alımı

Recep Tayyip Üniversitesi 9 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı yapacağını yayımladı. Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 5 Tekniker alımı gerçekleştirilecektir.

Başvurular 9 Mart 2021 Salı ile 23 Mart 2021 Salı günü arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta yolu ile kaynaklanan gecikmelerden kurum sorumlu olmayacaktır. Gerçeğe aykırı belgeler veren veya beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları gerçekleştirilmiş ise iptal edilecektir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tekniker alımına ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Genel Şartlar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  • 657 Sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı olmamak,
  • Tekniker unvanlı pozisyonlara başvuracakların ön lisans düzeyinde; Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2020/KPSS’ye girmiş olmak,

Başvuru için Gerekli Evraklar

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek belge noter onaylı olmalıdır.),

3- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6- Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2020/KPSS Sonuç Belgesi,

8- İstenen Alanlar İçin Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.

9- Vardiyalı sistemde çalışmalarına engel olmadığına ilişkin sağlık raporu.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin