POMEM öğrenci alım süreci – Ön sağlık – Mülakat

0
370
POMEM öğrenci alım süreci
POMEM öğrenci alım süreci

Polis Adayları, bu yazımızda sizlere POMEM öğrenci alım süreci – Ön sağlık – Mülakat hakkında bilgiler vereceğiz.

POMEM öğrenci alım süreci – Ön sağlık – Mülakat

 • T.C. vatandaşı
 • Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışmdaki yükseköğreıim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS”de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00). önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin S’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanm en az% 80’ini almış olmak. (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarmdan lisans mezunları için 2021 veya 2022 yıllan içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans pua111 P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 • Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde. düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şanıyla. sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşmdan gün almanıış olmak (Ol Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • C: Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm·den kısa boylu olmamak. BMi (beden kitle endeksi). 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
 • Sağlık durumu yönünden. Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile. adaym kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçlan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma mahküm
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasmın geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zi irtikap, rüşvet, hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma. hileli iflas. ihaleye fesat karıştırnıa, edimin ifasma fesat karıştırma. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Adaym kendisinin ve evli ise eşinin; birleşme yeri. randevuevi. tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak. genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri. kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle. hakkında herhangi bir adlı veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
 • Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya iyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmam
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olnıak.

İlk Başvuru

İnternet Üzerinden Ön Başvuru yapılır. Alım ilanı çıktığında verilen tarihleri arasında e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi gerçekleştirilir. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İkinci Aşama

Polis Akademisi tarafından yapılan ilana başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri içerisinde bulunacaklardır. Polis Akademisi sitesinden yani sizlere evrakları teslim edeceğiniz yeri açıklayacaktır.

Adaylara ilk olarak Boy – Kilo ölçümü yapılmaktadır. Bu aşamada alım kılavuzlarındaki şu şarta bakılır:

Bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.

Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

Daha sonra adaya Renk Körlüğü için test yapılmaktadır. Renk Körlüğü kontrolü doktor tarafından yapılmaktadır. Bu aşamada sizlere söylemem gereken şey şudur. Burada yapılan ön sağlık aşamasında sizlerin verdiği bilgiler doğrultusunda inceleme yapılıyor. Herhangi bir detaylı inceleme yapılmamaktadır. Kan Tahlili – İdrar- Röntgen gibi hastanede yapılması gereken inceleme Polis Okulu kazanıldıktan sonra kazandığınız okulda yapılmaktadır. O sağlık taramasının adı ise Genel Sağlık Taramasıdır.

Sadece dıştan bakıldığında görülebilecek rahatsızlıklara bakılıyor.

–Sağ 2, sol 2 toplamda 4 üstü dereceye sahip olanlar elenir.

–Renk körü olanlar elenir.

-Yüzde 5 metreden bakıldığında eşgal belirleyici nitelikte olabilecek izi olanlar,

-Yarık damak ve yarık dudak ameliyatlı olanlar,

-Gözde göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, irislerdeki renk farklılığı, göz kapağına ait ameliyat bulgusu ve benzeri durumları tespit edilenler,

–Kekemelik ya da benzeri konuşma bozukluğu olanlar,

–Ağız ve diş sağlığı; bu sisteme ait konjenital anormali ,kronik ve ilerleyici hastalığı işlevsel konuşma bozukluğu olanlar,

-Yazlık üniforma giyildiğinde açıkta kalan yerlerde görülmeyen dövmeler kabul edilir.

–Güvercin göğsü elenme sebebidir. Bunun bir derecesi var doktor incelemesi ile belli oluyor.

–Kambur olanlar elenir. Bunun bir derecesi var doktor incelemesi ile belli oluyor.

–Kendine zarar veren jilet atanlar kalıcı izi olanlar elenir.

NOT: Yukarıda sayılanların hepsi Ön Sağlık Aşamasında Doktor Muayenesi ile belli olur. Doktorun verebileceği bazı kararlar olabiliyor.

Üçüncü Aşama

Yazılı sınavı da geçen adaylar bir sonraki aşama olan Fiziki Yeterlilik Aşamasına alınır. Burada Polis Akademisi tarafından parkura katılır.

Dördüncü Aşama: Bu aşamada ise yukarıdaki aşamaları başarı ile geçen adaylara Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve soruyu cevaplaması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya başka sorular da yöneltilebilir. Yani bu aşama mülakat aşamasıdır.

UYARI: Yukarıda verilen İkinci Aşama (dahil) ile Dördüncü Aşama (dahil) arasında kalan aşamalar Polis Akademisi Başkanlığının vereceği kararla aynı günde olabilir ya da farklı zamanlarda da olabilir.

Son Aşama

Polis Akademisi başarılı olanları kendi sitesinden açıklayacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin