Polis Alımı Lise Mezunu : Başvuru Şartları ve Süreci

0
1178
Polislik Alımı Süreci: Başvuru Şartları ve Aşamalar

Polis Alımı: Başvuru Şartları ve Süreci

Polis alımı, 2024 yılı itibarıyla yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle en az lise mezunu adaylar polis alımı için başvuruda bulunabilecek. Bu yazımızda, lise mezunu polis alımı başvuru şartları ve süreçlerine dair detayları ele alacağız.

Kaç yıllık eğitim olacak?

Lise mezunlarının başvuru yapacağı söz konusu alımda adaylar Hazırlık sınırı ve 4 yıllık eğitim olmak üzere 5 yıl eğitim görecekler.

Polis alımı alınacak öğrenci sayısı

Her sene kaç öğrenci alınacak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Mülakat olacak

Polis alımı, ilana başvuru yapacak adaylar önce ön sağlık, daha sonra spor ve son olarak sözlü mülakat aşamalarına alınacak.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Polis alımı, ilanına başvuru yapacaklarda aranan şartlar da belli oldu. Başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak,

c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,

e) 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

g) Yazılı sınavdan Bakan onayı ile belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Lise Mezunu Polis Alımı: Başvuru Şartları ve Süreci

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak, şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları/öğrencilikleri sona erdirilir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarda aranacak şartlar ilgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak Bakan onayı ile belirlenir.

POLİS ALIMI HANGİ SINAVLA BAŞVURU ALINACAK?

Polis alımı, YKS’de TYT ve AYT puanı ile başvurular yapılacak. Taban puan daha sonra açıklanacak.

POLİS ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İlana başvurular YKS sonrası başlayacak.

Sonuç

Polis alımı Lise Mezunu, 2024 yılı polis alımı süreci, genç ve dinamik bireylerin polis teşkilatına katılımını teşvik etmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan ve süreci başarıyla tamamlayan adaylar, ülkemizin güvenliğine katkı sağlamak üzere polis olarak görev yapabileceklerdir. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak ve başvurunuzu yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin