Polis akademisine bağlı enstitülere öğrenci alımı başladı

0
67
29. Dönem POMEM mülakat sonuçları
29. Dönem POMEM mülakat sonuçları

POMEM Adayları, bu yazımızda sizlere Polis akademisine bağlı enstitülere öğrenci alımı başladı hakkında bilgiler vereceğiz.

Polis akademisine bağlı enstitülere öğrenci alımı başladı

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü’nün lisansüstü programlarına başvurular başlamıştır.

Başvuru tarihleri: 18-29 Temmuz 2022

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

 • Programlara başvurular şahsen yapılacaktır.

Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple https://ais.pa.edu.tr üzerinden başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.

 • Yukarıdaki her bir program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitü’nün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı her bir program için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.
 • Aday, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.
 • Adaylardan, lisansüstü programlara başvurularda 18 Temmuz 2017 tarihinde veya sonrasında açıklanan ALES veya GRE/GMAT sonucu kabul edilecektir.

Doktora programından mezun olup yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı not hesaplanmasında 70 olarak hesaplanır.

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması)

 • Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş olan adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Bu belgeleri gireceği kesin kayıt tarihine kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
 • 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programına başvurabilir.
 • Yurtdışından alınan diplomalarda YÖK tarafından verilen tanıma ve denklik belgesi.

2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır),

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

4) Türkçe yüksek lisans ve doktora programı başvurularında; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)

 • Doktora programlarına başvurularda; sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil sınavları için, 18 Temmuz 2017 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.
 • Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
 • İngilizce tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan sadece İngilizce dilinde sınav sonuç belgesi kabul edilecektir.

5) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

6) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

7) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi,

8) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,

9) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,

10) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont,

11) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması),

2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

3) Pasaportun aslı ve fotokopisi,

4) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından verilen tanıma belgesi,

5) Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

6) İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.
 • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

7) Doktora programlarına başvurularda anadillerinden farklı olmak üzere, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)

 • Doktora programlarına başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için sonuç açıklanma tarihi 18 Temmuz 2017 ve sonrası olan sonuç belgeleri kabul edilecektir.

8) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.

9) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması)
 2. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi.
 4. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
 5. 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü
IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası)

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

 • Ad-Soyad,
 • T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
 • “GBE Başvuru Ücreti” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI

Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların aşağıda sıralanmış olan üniversitelerden/fakültelerden/bölümlerden birinden lisans derecesiyle mezun olmaları koşulu aranır:

 1. Polis Akademisi (lisans eğitimi),
 2. Milli Savunma Üniversitesi (lisans eğitimi),
 3. Üniversitelerin adli bilimler, kriminoloji, Kriminalistik veya güvenlik alanlarında lisans eğitimi veren programları,
 4. Üniversitelerin örgün eğitim veren gazetecilik, sosyoloji, tarih, coğrafya, antropoloji, fizik antropoloji, paleoantropoloji ve psikoloji bölümleri,
 5. Üniversitelerin örgün eğitim veren istatistik, maliye, işletme, ekonomi (iktisat), ekonometri, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim bölümleri,
 6. Üniversitelerin örgün eğitim veren fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümleri,
 7. Hukuk fakülteleri,
 8. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyomühendislik, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, enerji mühendisliği, çevre mühendisliği, şehir ve bölge planlama bölümleri,
 9. Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşirelik fakülteleri,
 10. Sağlık bilimleri ve eczacılık fakülteleri bünyesinde eğitim veren lisans programları,
 11. Dilbilimi, filoloji bölümleri.

 • Programlara başvurular şahsen yapılacaktır.

Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.

 • Yukarıdaki Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans programı için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenhanı bulunmaktadır.
 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitü’nün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans programı için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.
 • Aday, Adli Bilimler Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Adli Bilimler Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.
TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans diploması)
 • Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş adayların başvuruları alınır. Bu belgeleri gireceği mülakat sınavı tarihine kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
 • Yurtdışından alınan diplomalarda Yök tarafından verilen tanıma ve denklik belgesi.
 1. Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
 2. Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, abe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
 3. ALES veya GRE/GMAT Sonuç belgesi (18.07.2017 veya sonrasında açıklanan ALES sonuç belgeleri kabul edilecektir.)
 4. YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)
 • Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
 1. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
 2. Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi,
 4. Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,
 5. Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,
 6. 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.
 7. Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisinin ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans,tezli yüksek lisans diploması )
 2. Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, abe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
 3. Pasaportun aslı ve fotokopisi,
 4. Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,
 5. Programlara başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,
 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
 1. 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.
 2. Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans diploması)
 2. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi.
 4. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
 5. 100 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yabancı uyruklu öğrenciler için 50 TL).
BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü
IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası)

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

 • Ad-Soyad,
 • T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
 • “ABE Başvuru Ücreti” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

TRAFİK ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI

 • Programlara başvurular şahsen yapılacaktır.
 • Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.
 • Lisansüstü Programına başvuruda bölüm şartı aranmamaktadır.
 • Yukarıdaki program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitü’nün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı her bir program için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.
 • Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Trafik Enstitüsü lisansüstü programına kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.
 • Adaylardan, lisansüstü programlara başvurularda 18 Temmuz 2017 tarihinde veya sonrasında açıklanan ALES veya GRE/GMAT sonucu kabul edilecektir.

Doktora programından mezun olup yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı not hesaplamasında 70 olarak hesaplanır.

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans diploması)

 • Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Bu belgeleri gireceği kesin kayıt tarihine kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.

2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır),

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, https://trafik.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

4) YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)

 •  Lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.

5) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

6) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

7) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi,

8) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,

9) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,

10) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont,

11) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisinin ile not döküm belgesi (Transkript), (Lisans Diploması)

2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, https://trafik.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

3) Pasaportun aslı ve fotokopisi,

4) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma ve denklik belgesi”

5) Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

6) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.

7) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (lisans diploması)
 2. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi.
 4. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
 5. 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yabancı uyruklu öğrenciler için
BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü
IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası)

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

 • Ad-Soyad,
 • T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
 • ” Trafik Enstitüsü Başvuru Ücreti” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin