Pamukkale üniversitesi 16 güvenlik görevlisi alacak

0
110
Gaziantep üniversitesi 36 güvenlik
Gaziantep üniversitesi 36 güvenlik

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Pamukkale üniversitesi 16 güvenlik görevlisi alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Pamukkale üniversitesi 16 güvenlik görevlisi alacak

Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4′ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06,1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (Eti az KPSS puanı 65 ve üzeri olanlar başvuru yapabilecektir.) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 44 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunlan, “hemşire ” unvanına başvuru yapamaz.

” ” Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı) pozisyonunu tercih edecek adayların görevi çalışacağı birime ait olan bahçe, yeşil alan vb. yerlerin bakım ve temizliği hizmetinde ve temizlik görevi ile amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.

*** Destek Personeli (Temizlik, İsıtma) pozisyonunu tercih edecek adayların öncelikli görevi okulların ısıtma hizmetinde çalışacak olup diğer zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği benzer görevleri yerine getirecektir.

Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53 ‘üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.(En az, KPSS puanı 65 ve üzeri olanlar bıısvıtnı yapabilecektir)

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6′ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi. . .” hallerinde hizmet sözleşmesi kuramca tek taraflı olarak feshedilir.

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- Alan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak. (10.01.1992 ve sonrası tarihte doğmuş olmak.)

2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyun da olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15′ ten az ya da fazla olmamak.

3- Bayan adaylar en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğu santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15′ ten az ya da fazla olmamak.

4- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10′ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

6- Ö/el Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

ŞAHSEN BAŞVURADA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR

I- Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi bilgisayar ortamından dolduracak daha sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir. Başvurusunu çevrimiçi ortamda yaptıktan sonra şahsen müracaat yapmayan adayların çevrimiçi başvurusu işleme alınmayacaktır.

2- Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında doldururken mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.

3- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle Üniversitemiz kampusu içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.

5- Adaylar diplomanın aslını veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu (e-devlet üzerinden indirilip yazdırılması gerekmektedir.) mezuniyet belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

6- Hijyen Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

7- Kalorifer Ateşçisi Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı e-devlet üzerinden alacakları barkotlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

8- Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

9- Teknisyen unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.

10- Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri gerekmektedir,

11- İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

12- Fizyoterapist unvanına başvuracak adaylar işyerinden veya kurumdan ilgili alanda çalıştıkları alanı ve çalışma (tecrübe) sürelerini gösterir belge ile E Devlet uygulamasından temin edecekleri SGK hizmet dökümü.

13- Fizyoterapist unvanına başvuracak adaylar hidroterapi ve havuz rehabilitasyonunda çalışmak üzere istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular Üniversitemiz Kinikli yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekalet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu, veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Şahsen Başvuru Tarihleri:

Başlangıç Tarihi: 26.12.2022 Mesai başlangıcı

Bitiş Tarihi : 09.01.2023 Mesai bitimi

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin